Hỗ trợ trực tuyến

Sách dành cho CIO

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO
Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
Người lãnh đạo CIO mới
Tác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
Kinh doanh IT thực tế
Tác giả :
Richard Hunter, George Westerman

Lịch tháng hiện tại

KHÓA HỌC 

QUẢN LÝ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP
(Practical Project Management For IT Professional)

 

Giới thiệu chương trình

Các dự án CNTT thường đi kèm với những thách thức riêng biệt đối với tất cả các thành viên trong nhóm dự án và người quản lý dự án IT. Thực hành các kỹ năng quản lý dự án cần thiết sẽ giúp bạn giảm thiểu các ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Xác định phạm vi thông qua việc xác định các yêu cầu, đánh giá và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan, xác định và quản lý rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong khi quản lý các yêu cầu thay đổi. Kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án CNTT, bao gồm nhu cầu giao tiếp của các nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất của dự án CNTT, để mang lại giá trị kinh doanh tối ưu cho các dự án CNTT của bạn.

Khóa học "Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp" tại học viện INFOCHIEF là chương trình được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án tiêu chuẩn quốc tế của viện quản lý dự án (PMI), đồng thời khảo cứu và kết hợp với các tài liệu thực hành quản lý dự án chuyên lĩnh vực CNTT của Infochief.
Nhằm mục tiêu giúp các học viên - những người đã đi làm, hoạt động trong lĩnh vực dự án IT có một phương pháp thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT như: Dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), Dự án xây dựng phần mềm (Software development), Dự án tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), Triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai mô hình quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) ..v.v.

Mục tiêu đào tạo

 i. Khoá học sẽ cung cấp cho các bạn các kỹ năng để bảo đảm dự án kịp tiến độ, không vượt quá ngân sách, đảm bảo thoả mãn nhu cầu đặt ra ban đầu.
ii. Học viên sẽ được học đầy đủ kiến thức thực tế vững chắc của quản lý dự án và có thể áp dụng ngay lập tức để quản lý hiệu quả các dự án thực tế của mình thông qua các ví dụ, mô hình mẫu và đề tài thực tế tại doanh nghiệp của mình.
iii. Học viên sẽ biết cách nhanh chóng tiếp cận với những dự án CNTT khó, còn dang dở, phân tích và tái lập lại cấu trúc dự án.

Học xong học viên làm được những gì?

1. Có một phương pháp thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT như: Dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), Dự án xây dựng phần mềm (Software development), Dự án tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), Triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai mô hình quản lý dịch vụ CNTT (ITSM),...
2. Biết các quy tắc lập kế hoạch dự án và tổ chức điều hành dự án IT bài bản và chuyên nghiệp.
3. Sử dụng thành thạo 16 template xây dựng sẵn dành riêng cho dự án IT để xây dựng các kế hoạch dự án và triển khai thành công một dự án IT thực tế bất kỳ.

Đối tượng học viên

 i. Trưởng nhóm dự án IT (IT Project Team Leader).
ii. Phó phòng IT (IT Assistant Manager).
iii. Trưởng phòng IT (IT Manager).
iv. Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager).
v. Giám đốc IT (IT Director/ CIO).
vi. Những ai có mục tiêu trở thành nhà quản trị dự án CNTT chuyên nghiệp.

Nội dung chương trình

Module 01. Đảm Bảo Dự Án IT Thành Công
Module 02. Vai Trò Các Bên Liên Quan Dự Án
Module 03. Viết Đề Xuất Dự Án IT
Module 04. Quản Lý Yêu Cầu Dự Án
Module 05. Quản Lý Nhà Cung Cấp & Hợp Đồng
Module 06. Kế Hoạch Triển Khai Dự Án IT
Module 07. Quản Trị Dự Án IT Hiệu Quả
Module 08. Thực Hành Các Dự Án IT 

Nội dung chi tiết khóa " Project Management for IT Professional "

Module 1: Đảm Bảo Dự Án IT Thành Công

Các dự án IT trong doanh nghiệp
Phân loại dự án IT dựa vào các yếu tố rủi ro
Đánh giá tính khả thi của một dự án IT
Những rào cản ảnh hưởng đến thành công của dự án IT
5 Quy tắc nền tảng để đảm bảo dự án IT thành công
15 "To-dos" đảm bảo kế hoạch dự án hoàn thành
Các kỹ năng và kinh nghiệm cần có cho Project Manager
Các phần mềm (tools) dùng trong quản trị dự án
4 Phong cách lãnh đạo trong quản trị dự án
Kỹ năng giao tiếp như nhà lãnh đạo
Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự cho đội dự án
10 Chiến thuật tạo động lực hiệu quả
Leadership & Quản trị dự án thành công

Module 2: Vai Trò Các Bên Liên Quan Dự Án

Người bảo trợ dự án
Giám đốc/ Trưởng dự án
Người quản lý chức năng dự án
Người sử dụng
Nhà cung cấp

Module 3: Viết Đề Xuất Dự Án IT

Xác định tầm nhìn và mục tiêu của dự án IT
Tính toán TCO và ROI
Phân tích TOV và VOI khi chọn giải pháp công nghệ
Viết đề xuất kế hoạch dự án IT (Project Initiation)
Bảng điều lệ dự án (Project Charter)
Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)

Module 4: Quản Lý Yêu Cầu Dự Án IT

Lập kế hoạch quản lý yêu cầu dự án
Bộ câu hỏi thu thập yêu cầu
Phỏng vấn thu thập yêu cầu
Xác định phạm vi yêu cầu dự án
Mô hình hóa quy trình và dữ liệu
Xây dựng RFP và tiêu chí đánh giá năng lực đáp ứng của đối tác
 

Module 5: Quản Lý Nhà Cung Cấp & Hợp Đồng

Tiêu chí chọn nhà cung cấp
Thương lượng hợp đồng
Soạn thảo điều khoản hợp đồng
Quản lý nhà cung cấp
Họp rà soát kế hoạch nhà cung cấp
Rà soát sản phẩm và công việc của nhà cung cấp
Kiểm soát các thay đổi của nhà cung cấp
Quản lý cấu hình phần mềm nhà cung cấp
Đảm bảo chất lượng phần mềm nhà cung cấp
Họp giải quyết vấn đề với nhà cung cấp
 

Module 6: Kế Hoạch Triển Khai Dự Án IT

Kế hoạch phạm vi dự án
Kế hoạch công việc chi tiết
Kế hoạch nhân lực - Tài nguyên cho dự án
Kế hoạch ngân sách dự án
Kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT
Kế hoạch truyền thông dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro dự án
Kế hoạch bảo mật cho dự án IT
Kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án
Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
Kế hoạch thử nghiệm cho dự án
Kế hoạch đào tạo & Bàn giao

Module 7: Quản Trị Dự Án IT Hiệu Quả

Thành lập nhóm dự án IT
Cam kết phương pháp làm việc
Thiết lập môi trường dự án (Tên gọi dự án, Văn phòng - PMO và Hồ sơ dự án)
Thiết lập quy trình kiểm soát dự án
Phân bổ nguồn lực và tài nguyên dự án
Mua sắm, quản lý hợp đồng
Phân công nhiệm vụ & Giám sát tiến độ công việc
Đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc dự án
Họp kiểm tra rà soát tiến độ với nhà cung cấp 
Họp và báo cáo kết quả dự án 
Giải quyết xung đột cá nhân trong dự án
Giải quyết vấn đề và quản lý sự thay đổi dự án
Quản trị rủi ro và bảo mật dự án
Tiến hành chạy thử nghiệm dự án
Báo cáo cuối cùng
Kết thúc dự án - Những bài học kinh nghiệm

Module 8: Thực Hành Các Dự Án IT

Dự án Thương mại điện tử E-commerce
Dự án Phát triển phần mềm HR/ ACC/ Warehouse/ BI
Dự án Triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP
Dự án Chất lượng dữ liệu Masterdata - Database
Dự án Cơ cấu Data-center
Dự án Tích hợp ứng dụng Kho, Sản Xuất & Kế Toán
Dự án Quản lý nội dung số - CM
Dự án Triển khai tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin - ISO 27001
Dự án Triển khai các quy trình quản lý dịch vụ IT - ITSM
Dự án Triển khai quản lý tri thức doanh nghiệp - KM

Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt)
ii. Tài liệu tham khảo (Tiếng Anh)
iii. Các dự án IT mẫu dành cho người quản trị dự án IT

IT Project Templates

 • Dự án Thương mại điện tử E-commerce
  Dự án Triển khai phần mềm HR/ ACC/ Warehouse/ BI
  Dự án Triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP
  Dự án Chất lượng dữ liệu Masterdata - Database
  Dự án Cơ cấu Data-center
  Dự án Triển khai ứng dụng Kho, Sản Xuất & Kế Toán
  Dự án Quản lý nội dung số - CM
  Dự án Triển khai tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin - ISO 27001
  Dự án Triển khai các quy trình quản lý dịch vụ IT - ITSM
  Dự án Triển khai quản lý tri thức doanh nghiệp - KM

Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
 i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Sự khác biệt về phương pháp đào tạo tại Infochief

- Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế
- Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí
- 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày
- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc
- Ưu tiên giới thiệu nhân sự cấp cao cho một số tập đoàn đối tác với chúng tôi

Thông tin khai giảng

 Ngày khai giảng Lịch học Giờ học

08/12/2018 Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần 8h30 - 16h30HCM
17/12/2018 Thứ  2, 3, 4, 5, 6 18h00 - 21h30 Hà Nội
    

+ Tổng thời lượng: 40 giờ
+ Học phí chính thức: Liên hệ
Các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

Học tại Tp.HCM:     Tầng 2, Số 643 - Đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCM
Học tại Tp.Hà nội:
  Tầng 7, Trung Tâm Thương Mại Vân Hồ - Số 51, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp

Chứng nhận tốt nghiệp : Sẽ do học viện INFOCHIEF cấp, có giá trị trên toàn quốc

 Giảng viên: Ông Paul Huỳnh

• Paul Huỳnh là người sáng lập và giám đốc điều hành của học viện INFOCHIEF - Một trung tâm đi đầu trong đào tạo phát triển năng lực và kỹ năng quản lý IT từ năm 2009 đến nay.
• Tốt nghiệp MBA của đại học Gloucestershire và là giảng viên chính các chương trình phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo IT của INFOCHIEF
• Ông đã dày công biên soạn 5 bộ giáo trình cốt lõi đào tạo phát triển kỹ năng quản lý IT (IT Leadership Skills, IT Manager Skills, IT Administrator Skills, IT Helpdesk Skills, IT Specialist Skills).
• Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp CNTT
(IT Manager  Tiger Drylac Group, IT Director MISUMI Group), với trên 10 năm nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực quản lý IT (đã tổ chức hàng trăm khóa học quản lý IT cho các tổ chức, các công ty, doanh nghiệp và cá nhân tại VN) là một chuyên gia với kiến thức và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại công ty đầu tư tài chính, kinh doanh, sản xuất, nước ngoài và trong nước.
Tham gia giảng dạy cho nhiều tổ chức doanh nghiệp như: (Công Ty Nestle, Công Ty Lavie, Công Ty Sữa Cô Gái Hà lan, Công Ty cổ phần sữa Vinamilk, Công Ty Samsung Vina, Công ty Bảo hiểm Manulife, Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan, Tập đoàn Kinh Đô, Tổng Cty dầu khí Petrolimex, Tổng Cty điện lực Miền Trung, Bưu Chính Viễn Thông VNPT, Tập đoàn Dược Phẩm Sanofi Aventis...)
Liên hệ:
+ Mobile: 0905 965 217
+ Email: Paul.h@infochief.com.vn
+ Facebook:
paulhuynh.official

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Để thành công bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?

Đề xuất các khóa học cao cấp liên quan

1. KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT - IT MANAGER
2. GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CIO

 

 

Sự hài lòng của khách hàng

chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

 • Nhìn lại quá trình học tập và cùng nhau trao đổi, chia sẽ trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã được các thầy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và các form, biểu mẫu, công cụ để tổ chức và hoàn thiện hệ thống CNTT cho doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, bản thân người IT cũng nhìn nhận được định hướng phát triển nghề nghiệp của mình, giá trị cốt lõi của nghề nghiệp IT mà tất cả chúng tôi đang theo với niềm đam mê mãnh liệt của những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ.
  Đây thật sự là khóa học với định hướng tốt để chúng tôi hoàn thiện tổ chức CNTT của doanh nghiệp và phát triển cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
  Mr.Lê Đức Huy, IT Manager, SacomBank
  Với mong muốn hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và các tài liệu tham khảo.
  Tôi đã tìm thấy và quyết định đến với khóa học của Infochief, lúc đầu tôi cũng e ngại, tuy nhiên chỉ sau hai buổi học, tôi nhận ra mình đã tìm đến đúng nơi và học đúng những gì mình đang cần, đang trăn trở về công việc quản lý của mình.
  Qua khóa học này, tôi đã được truyền đạt về những kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thật bổ ích về nghề nghiệp của mình và qua khóa học cũng giúp cho tôi được làm quen với những người bạn đồng nghiệp tốt trong khóa học.
  Mr.Nguyễn Xuân Vinh, IT Manager, Bio-Pharmachemie
 • Qua tham gia lớp học, tôi có cơ hội để học hỏi và môi trường tốt để tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới trong công việc là IT Manager của mình.
  Những kiến thức này tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của tôi. Và hơn thế nữa, sau khóa học tôi đã và đang có một tập thể các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công việc (nghề) cũng như trong cuộc sống (nghiệp).
  Một cơ hội tốt để tôi có thể kết nối với những người cùng đam mê IT.
  Xin cám ơn học viện Infochief và chúc Infochief ngày càng phát triển, mang đến những thay đổi hữu hiệu cho nghề quản lý IT tại Việt Nam trong tương lai.
  Mr.Lê Phi Nhiên, IT Manager, Công ty ALTUS
  Khóa học kỹ năng quản lý IT đã giúp tôi nhiều điều bổ ích như:
  1. Bổ sung những kiến thức thiết thực trong vai trò quản lý CNTT và hệ thống lại những kiến thức của tôi.
  2. Vạch ra cho tôi tầm nhìn, cũng như lộ trình giúp tôi định hướng phát triển sự nghiệp IT của mình.
  3. Giúp đầy đủ kiến thức, công cụ để tự tin thực hiện vai trò quản lý CNTT trong mô hình tập đoàn bằng những chiến lược IT cụ thể.
  4. Bên cạnh đó tôi đã có được những người bạn cùng chí hướng, luôn sẳn sàng giúp đỡ, chia sẽ.
  5. Cuối cùng là sự hỗ trợ của học viện Infochief sau khóa học chính là yếu tố giúp tôi mạnh dạn thực hiện những cải tiến, thay đổi thực trạng CNTT tại doanh nghiệp.
  Mr.Trần Văn Mười, IT Manager, Tập đoàn Khang Thông
 • Những điều đặc biệt mà tôi thấy ở khoá học này là:
  1. Chương trình chia thành các Module và bám sát các yêu cầu cần thiết của người quản lý IT, nội dung khá kỹ lưỡng, công phu có chắt lọc và đưa vào các tình huống cụ thể.
  2. Phương pháp huấn luyện khá mới, với tiêu chí chia sẽ và có sự trao đổi, học hỏi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin hơn với các suy nghĩ và quyết định của mình.
  3. Môi trường học thân thiện, gần gũi giúp cho học viên có thể hình thành các cộng đồng nhỏ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
  4. Đề án báo cáo cuối kỳ bổ ích, học viên sẽ có cái nhìn thực tế và cập nhật về các vấn đề và các giải pháp đang triển khai và sẽ triển khai trong các doanh nghiệp.
  Mr.Lương Khánh, IT Deputy Manager, Ngân Hàng Phương Đông (OCB)
  Lúc đầu tôi nghĩ rằng, làm sao cho hệ thống IT chạy ổn định, không gặp sự cố, là nhiệm vụ của mình, là đạt được yêu cầu của doanh nghiệp.
  Sau khoá học tôi đã hiểu ra được vai trò của bộ phận IT, của người quản lý IT, nếu chỉ tập trung vào kỹ thuật sẽ không tạo ra được giá trị cho bản thân cũng như hỗ trợ cho các chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp.
  Khoá học quản lý IT này, đã giúp tôi rất nhiều về các nghiệp vụ của người quản lý IT...
  Bên cạnh đó, tôi đã quen được những người bạn, những người anh đã nhiệt tình giúp đỡ, chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm việc.
  Mr.Trần Thanh Sơn, IT Manager, Công ty CP Thiên Long
 • Các giảng viên là những người thật sự có kinh nghiệm, thật sự tâm huyết cho chương trình này, khả năng truyền tải thông tin đến học viên tốt, giúp học viên phát huy được khả năng của mình.

  Với kiến thức được đúc kết từ những kinh nghiệm và ví dụ thức tế sau nhiều năm hoạt động cũng như làm việc trong lĩnh vực CNTT từ ban giảng viên của Infochief.

  Infochief đã giúp cho bản thân tôi đạt được sự thành công bất ngờ, tôi đã được tuyển dụng vào công ty mới với vị trí cao hơn hiện tại.
  Mr.Lê Phú Hoàng, IT Manager, Euro Auto Corporation
  Có thể nói hầu hết mọi vấn đề trong các hoạt động quản lý CNTT đều được thể hiện trong chương trình học này.

  Các giảng viên nhiệt tình chia sẽ những khó khăn, những kinh nghiệm trong quá trình làm việc để cải tiến công tác tổ chức, quản lý hệ thống CNTT doanh nghiệp.

  Sau khi tham gia chương trình học này, đã giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, cách triển khai và đánh giá tình hình hệ thống CNTT, từ đó xây dựng những lộ trình kế hoạch đầu tư, từng bước cải tiến hoạt động CNTT trong tổ chức mình đang làm.
  Mr.Nguyễn Thanh Hiền, IT Manager, VNPT
 • Với những ai từng suy nghĩ việc quản lý, đặc biệt là lĩnh vực CNTT chỉ cần kinh nghiệm và kiến thức quản lý chung, sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận khi tham dự khóa học tại Infochief.
  Với bản thân tôi, qua khóa học, bên cạnh việc được cập nhật nhiều kiến thức mới nhất về công nghệ, tôi còn được trang bị thêm các kỹ năng quản lý hoạt động CNTT trong một doanh nghiệp một cách có hệ thống và chặt chẽ.
   
  Khóa học cũng trang bị những toolkit, quy trình, form mẫu là cơ sở để triển khai các chiến lươc, kế hoạch CNTT một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
   
  .
  Mr.Lê Nguyễn Thanh Hai, IT Manager, TCT Vận Tải Dầu Khí VN
  Tham gia khóa học này, cùng với bộ tài liệu của chương trình đã giúp tôi hệ thống hóa lại những kiến thức, kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, cũng như học hỏi thêm nhiều kỹ năng hữu ích và cần thiết để ngày càng hoàn thiện bản thân và vươn tới những tầm cao hơn trong nghề nghiệp IT.

  Bên cạnh đó, khóa học cũng đã giúp tôi có thêm những người bạn, những người anh em thật sự thân thiết và đồng cảm để cùng sẽ chia những khó khăn, trăn trở, cũng như những thành công trong công việc và cuộc sống.
  Mr.Nguyễn Ngọc Vĩnh, IT Manager, Công ty CP-DV Tổng Hợp Sài Gòn
 • Khi nghĩ về Infochief, tôi chỉ cảm nhận về 2 điều sau: Đó là sự khác biệt và sự thay đổi.
  - Sự khác biệt ở đây chính là xuyên suốt nội dung đào tạo không tập trung vào kĩ thuật, công nghệ mà lại chú trọng sâu về vấn đề giá trị, lợi ích mà IT cần phải đem lại cho doanh nghiệp.
  Sự khác biệt này giúp cho tôi hiểu được rằng: IT Manager cần phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phải hiểu được chủ doanh nghiệp muốn gì, cần gì ở IT và không ai khác hơn chính người IT Manager đó phải có giải pháp mang lại giá trị và phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp.
  "Hãy làm những điều mang lại giá trị cho DN" và "Hãy thay đổi mình trước khi thay đổi suy nghĩ của người khác.
  Mr.Võ Thành Luân, IT Manager, CTY Chứng Khoán Miền Nam
  Giảng viên khóa học IT Management là những người vừa có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực IT vừa nhiều kinh nghiệm trong quản lý, họ sẵn sàng chia sẻ hướng giải quyết với bất cứ tình huống thực tế khó khăn nào mà học viên đang gặp phải.
  Bên cạnh đó, bộ công cụ hỗ trợ cho một IT Manager từ việc quản lý hỗ trợ người dùng (Helpdesk) cho đến việc quản trị một dự án lớn đều rất đầy đủ, cụ thể và chuyên nghiệp.

  Ngoài ra, học viện Infochief cũng tạo lập một cộng đồng IT giữa các khóa học và những người IT Việt Nam thành đạt, đây là môi trường tốt cho những người IT Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức.
  Mr.Võ Thanh Uy, IT Manager, Công ty PNJ
 • Là người quản lý IT của một công ty liên doanh với nước ngoài, tôi thấy khóa học quản lý IT thật sự bổ ích, có rất nhiều kiến thức bây giờ mới được cập nhật mà đã từng làm thực tế có cái đúng, có cái chưa đúng, do vậy việc tiếp thu những kiến thức được học rất kịp thời và hiệu quả. Chương trình đã trang bị cho người học rât nhiều kiến thức thực tế cần phải được tiến hành trong quá trình công tác.

  Giảng viên đã chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, quản lý hệ thống IT trong doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là thuyết phục ban lãnh đạo cấp ngân sách để triển khai công việc. Khi đã được cấp ngân sách, cần triển khai nhanh và tìm giải pháp hiệu quả nhất để nâng cấp hệ thống, phục vụ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.
  Nguyễn Văn Tâm, MBA (CSU-USA), Adm.& HR.& IT/IS Manager
  Khóa huấn luyện kỹ năng quản lý IT là một cơ hội được tiếp xúc với tập thể các bạn đồng nghiệp với nhiệt huyết muốn thay đổi bản thân, muốn đổi mới cách quản lý IT, muốn khẳng định tầm quan trọng vốn có của IT trong doanh nghiệp của mình.

  Chương trình huấn luyện đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm thực tiễn quý báo để có đủ kiến thức bản lĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

  Tôi tin rằng với kiến thức thu thập được trong thời gian qua sẽ tạo đà phát triển cho bản thân mình với sự đổi mới tích cực đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho bản thân.
  Mr.Lê Chí Phi, IT Manager, Thanh Nien Corp
 • Với mong mỏi hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và đến với Infochief một cách rất tình cờ.
  Chương trình học rất bổ ích, cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức, cách suy nghĩ, cách làm, công cụ hỗ trợ cho công việc và đặc biệt nhất là đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, tư duy của một người làm quản lý trong lĩnh vực CNTT.
  Sau khóa học tôi đã phần nào áp dụng các kiến thức vào công việc hiện tại và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn trong tương lai.
  Mr.Nguyễn Minh Tuấn, IT Service Desk Manager, GTel Mobile
  Sau khi tham gia khoá học tại Infochief tôi thấy như hệ thống hoá lại những kiến thức quản lý IT của mình, bên cạnh đó là các bài học sâu sắc, hữu ích giúp cho tôi rất nhiều trong công việc của một IT Manager.
   
  Tôi tin rằng các bạn cùng khóa với tôi và các bạn đã từng học tại Infochief sẽ rất thành công trong tương lai và sẽ cùng nhau tạo thành một cộng đồng IT vững mạnh và chuyên nghiệp của những người quản lý trong lĩnh vực CNTT

  Cám ơn đội ngũ của học viện đã tạo điều kiện cho học viên tham gia một cách tốt nhất có thể.
  Mr.Đỗ Ngọc Minh, IT Manager, Bệnh Viện Nhiệt Đới