Trang chủ Dịch vụ Xây dựng chiến lược CNTT (IT)

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT (IT)
( Định hướng chiến lược IT tương xứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh)

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm từ các tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới có thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như các tổ chức chính phủ đạt được thành công với việc xây dựng kế hoạch chiến lược CNTT hiệu quả. Chúng tôi có cái nhìn của những nhà chiến lược tầm nhìn quốc tế, với đầy đủ kiến thức về ngành nghề kinh doanh và hiểu biết sâu rộng về chuyên môn chức năng, chúng tôi tiếp cận từ các góc nhìn riêng biệt để giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu kinh doanh và các giải pháp CNTT.

Dịch vụ sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện và tư vấn cho khách hàng về cơ hội đầu tư vào công nghệ mới giúp tăng nhanh hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi với hơn 20 chuyên gia, nhà quản lý CNTT có chuyên môn cao từ các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, làm việc theo nhóm dự án, chia sẻ nguồn lực, kiến thức và thực hành tốt nhất để đưa ra đề xuất giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp khách hàng.

1. Nội Dung Dịch Vụ Xây Dựng Chiến Lược CNTT (IT)

 Kiến trúc doanh nghiệp (EA). Sẽ giúp nhà lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay doanh nghiệp chính phủ có một cái nhìn toàn diện về bức tranh doanh nghiệp hiện tại, các ứng dụng định vị, cơ sở hạ tầng, và các thông tin để hỗ trợ các quy trình kinh doanh chính. Chiến lược EA tích hợp của chúng tôi dẫn đến quy trình kinh doanh được cải thiện, ổn định hoạt động đầu tư, sự gắn kết giữa các phòng ban, đơn vị điều hành, truyền thông nâng cao, và nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường.

  Chiến lược tích hợp dữ liệu. Đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp với chiến lược chia sẻ thông tin. Cách tiếp cận của chúng tôi cho chiến lược dữ liệu và quá trình quản lý tích hợp bao gồm cả hướng dẫn thực hiện và các công cụ phân tích để giúp đánh giá các dữ liệu của một tổ chức và quản lý môi trường ứng dụng CNTT.

  Doanh nghiệp số. Với các nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh tối đa hóa việc chia sẻ thông tin và khả năng hợp tác trong hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chi nhánh đại diện của doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi cung cấp một chiến lược tổng thể cho các tổ chức để giới thiệu công nghệ mới tích hợp và kế thừa vào các quy trình kinh doanh.

 Quản lý danh mục đầu tư. Phương pháp tiếp cận quản lý tài chính thường được kết hợp với một tập hợp các công cụ để xác định, chẩn đoán, kiểm soát, và tổng hợp các khoản đầu tư CNTT ở một mức độ đáp ứng nguy cơ rủi ro kinh doanh, cũng như trong môi trường cạnh tranh của các đối thủ. Quản lý tài chính CNTT cung cấp các lợi ích của việc cân bằng các nguồn tài nguyên cung cấp và nhu cầu của CNTT, loại bỏ sự dư thừa, và cho phép liên kết tốt hơn với mục tiêu chiến lược kinh doanh.

  Kế hoạch chiến lược. Chúng tôi giúp các tổ chức xây dựng một chương trình chiến lược phác thảo làm thế nào CNTT sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và yêu cầu các bên liên quan. Phương pháp lập kế hoạch theo từng giai đoạn của chúng tôi là dựa vào việc hỗ trợ các tổ chức hiểu rõ mục đích của kế hoạch, phạm vi, đóng góp, và phía người dùng (khách hàng nội bộ/ bên ngoài) được lợi, xác định tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược CNTT phù hợp và phát triển, thực thi và giám sát các kế hoạch hành động cho việc thực hiện chiến lược CNTT.

2. Các bước thực hiện
1. Tìm hiểu tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
2. Định nghĩ các giá trị của IT (IT Values)
3. Xác định tầm nhìn và nhiệm vụ IT (IT Vision & Mission)
4. Tìm hiểu nhu cầu thực tế của các đơn vị kinh doanh
5. Đánh giá hiện trạng và phân tích SWOT hệ thống IT
6. Rà soát xu hướng công nghệ thông tin sử dụng cho loại hình doanh nghiệp tại khu vực và trên thế giới
7. Đưa ra các đề xuất cải tiến cho kiến trúc các hệ thống IT định hướng trong tương lai
8. Xác định các kế hoạch dự án IT ưu tiên và kế hoạch hành động theo các lộ trình (Prioritized Project List)
9. Lập kế hoạch lộ trình chiến lược IT và ngân sách dự trù mỗi giai đoạn (IT Strategic Plan)

3. Kết quả bàn giao

Sau các bước thực hiện tìm hiểu nhu cầu, khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin (IT) của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ lập kế hoạch với việc thiết kế lộ trình định hướng các mục tiêu trong tương lai và kế hoạch hành động cụ thể. Sau cùng kết quả bàn giao cho khách hàng là tập tài liệu kế hoạch chiến lược CNTT với đầy đủ các nội dung sau:
A. Khái quát về chiến lược IT
1. Tầm nhìn của doanh nghiệp về chiến lược IT
2. Nhiệm vụ và giá trị của hệ thống CNTT
3. Các mục tiêu chiến lược của IT
4. Các kế hoạch hành động và chỉ tiêu KPI

B. Bức tranh hiện trạng CNTT doanh nghiệp
1. Đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT
2. Đánh giá mô hình kiến trúc hệ thống hạ tầng CNTT
3. Đánh giá ảnh hưởng cuả CNTT đến khai thác sản xuất và cung cấp dịch vụ
4. Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT theo mô hình kiến trúc nghiệp vụ
5. Đánh giá vai trò, năng lực quản lý và vận hành hệ thống CNTT
6. Đánh giá về tình hình sử dụng vận hành hệ thống CNTT
7. Đánh giá về vấn đề an toàn an ninh thông tin
8. Đánh giá về đội ngũ nhân sự CNTT

C. Định hướng chiến lược công nghệ thông tin theo từng giai đoạn
1. Định hướng tầm nhìn chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 3 -5 năm
2. Định hướng chiến lược công nghệ giai đoạn 3 -5 năm
3. Định hướng về đầu tư và ứng dụng CNTT giai đoạn 3 -5 năm

D. Định hướng mô hình kiến trúc CNTT giai đoạn 3 -5 năm
1. Mô hình kiến trúc thông tin giai đoạn 3 -5 năm
2. Mô hình kiến trúc ứng dụng nghiệp vụ giai đoạn 3 -5 năm
3. Mô hình kiến trúc hạ tầng CNTT giai đoạn 3 -5 năm
4. Mô hình kiến trúc bảo mật CNTT giai đoạn 3 -5 năm
5. Phát triển năng lực quản lý và vận hành hệ thống CNTTgiai đoạn 3 -5 năm
6. Phát triển đội ngũ nhân sự CNTT giai đoạn 3 -5 năm

E. Kế hoạch đầu tư CNTT giai đoạn 3 -5 năm
1. Lộ trình triển khai thực hiện
2. Phương pháp triển khai thực hiện
3. Dự toán ngân sách mỗi giai đoạn, mỗi năm
4. Đánh giá rủi ro các dự án IT
5. Các yếu tố đảm bảo thành công

Phí dịch vụ tham khảo:
120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc