Chương trình ưu đãi
Trang chủ Dịch vụ Xây dựng chiến lược CNTT (IT)

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT (IT)
( Định hướng chiến lược IT tương xứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh)

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm từ các tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới có thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như các tổ chức chính phủ đạt được thành công với việc xây dựng kế hoạch chiến lược CNTT hiệu quả. Chúng tôi có cái nhìn của những nhà chiến lược tầm nhìn quốc tế, với đầy đủ kiến thức về ngành nghề kinh doanh và hiểu biết sâu rộng về chuyên môn chức năng, chúng tôi tiếp cận từ các góc nhìn riêng biệt để giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu kinh doanh và các giải pháp CNTT.

Dịch vụ sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện và tư vấn cho khách hàng về cơ hội đầu tư vào công nghệ mới giúp tăng nhanh hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi với hơn 20 chuyên gia, nhà quản lý CNTT có chuyên môn cao từ các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, làm việc theo nhóm dự án, chia sẻ nguồn lực, kiến thức và thực hành tốt nhất để đưa ra đề xuất giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp khách hàng.

Tập trung vào dịch vụ chiến lược hiện tại và giải pháp thế hệ tiếp theo, nhóm nghiên cứu chiến lược IT của chúng tôi cung cấp các khả năng sau đây:

 Quản lý danh mục đầu tư. Phương pháp tiếp cận quản lý tài chính thường được kết hợp với một tập hợp các công cụ để xác định, chẩn đoán, kiểm soát, và tổng hợp các khoản đầu tư CNTT ở một mức độ đáp ứng nguy cơ rủi ro kinh doanh, cũng như trong môi trường cạnh tranh của các đối thủ. Quản lý tài chính CNTT cung cấp các lợi ích của việc cân bằng các nguồn tài nguyên cung cấp và nhu cầu của CNTT, loại bỏ sự dư thừa, và cho phép liên kết tốt hơn với mục tiêu chiến lược kinh doanh.

 Kiến trúc doanh nghiệp (EA). Sẽ giúp nhà lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay doanh nghiệp chính phủ có một cái nhìn toàn diện về bức tranh doanh nghiệp hiện tại, các ứng dụng định vị, cơ sở hạ tầng, và các thông tin để hỗ trợ các quy trình kinh doanh chính. Chiến lược EA tích hợp của chúng tôi dẫn đến quy trình kinh doanh được cải thiện, ổn định hoạt động đầu tư, sự gắn kết giữa các phòng ban, đơn vị điều hành, truyền thông nâng cao, và nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường.

  Chiến lược tích hợp dữ liệu. Đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp với chiến lược chia sẻ thông tin. Cách tiếp cận của chúng tôi cho chiến lược dữ liệu và quá trình quản lý tích hợp bao gồm cả hướng dẫn thực hiện và các công cụ phân tích để giúp đánh giá các dữ liệu của một tổ chức và quản lý môi trường ứng dụng CNTT.

  Doanh nghiệp số. Với các nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh tối đa hóa việc chia sẻ thông tin và khả năng hợp tác trong hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chi nhánh đại diện của doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi cung cấp một chiến lược tổng thể cho các tổ chức để giới thiệu công nghệ mới tích hợp và kế thừa vào các quy trình kinh doanh.

  Kế hoạch chiến lược. Chúng tôi giúp các tổ chức xây dựng một chương trình chiến lược phác thảo làm thế nào CNTT sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và yêu cầu các bên liên quan. Phương pháp lập kế hoạch theo từng giai đoạn của chúng tôi là dựa vào việc hỗ trợ các tổ chức hiểu rõ mục đích của kế hoạch, phạm vi, đóng góp, và phía người dùng (khách hàng nội bộ/ bên ngoài) được lợi, xác định tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược CNTT phù hợp và phát triển, thực thi và giám sát các kế hoạch hành động cho việc thực hiện chiến lược CNTT.

 Điện toán đám mây. Chúng tôi đề xuất điện toán đám mây như một lựa chọn khả thi cho các tổ chức khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân mà muốn tập trung quản lý lưu trữ phần mềm và dữ liệu trong khi tránh được chi phí tổ chức hệ thống IT tại văn phòng liên quan hạ tầng, phần cứng và bảo trì phần mềm. Làm việc trong hệ thống cung cấp của chúng tôi và các cơ sở hạ tầng CNTT đảm bảo an toàn dữ liệu, về mặt bảo mật thông tin, có thể sử dụng dữ liệu bất kỳ nơi nào có kết nối mạng, nhằm mang lại tính ứng dụng thực tế, hiệu quả bất kỳ nơi nào.

 

Phí dịch vụ tham khảo:
46.000.000 đồng - 140.000.000 đồng ~ ($2.000 - $6.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc