KHÓA HỌC QUẢN LÝ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ 
SERVER-ROOM VÀ DATA-CENTER

 

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Công nghệ Data-center truyền thống
- Hạ tầng mạng máy tính
- Hạ tầng máy chủ
- Hạ tầng máy chủ ảo
- Lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng
- Hạ tầng lưu trữ qua mạng SAN

Phần 2. Thiết kế Data-center hiện đại
- Năng lực kỹ thuật của hệ thống mạng tập trung
- Năng lực kỹ thuật của hệ thống máy chủ
- Công nghệ đĩa lưu trữ
- Tích hợp hệ thống máy chủ cũ
- Tích hợp mạng lưu trữ SAN và lưu trữ đĩa
- Tích hợp hạ tầng máy chủ

Phần 3. Yêu cầu kỹ thuật cho phòng Server-room
- Mô tả phòng Server-room
- Trang bị cho phòng Server-room
- Server-room dự phòng
- Nguồn điện Server-room
- Phòng lưu trữ
- Nhân viên IT hỗ trợ giám sát

Phần 4. Yêu cầu kỹ thuật nguồn điện Server-room
- Yêu cầu chung cho phòng Server-room
- Yêu cầu kỹ thuật nguồn cung cấp điện bình thường
- Yêu cầu kỹ thuật nguồn cung cấp điện dự phòng (Standby)
- Yêu cầu kỹ thuật nguồn cung cấp điện liên tục (UPS)

Phần 5. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống phòng cháy

Phần 6. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống cable mạng

Phần 7. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống làm mát 

Phần 8. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

 

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc