Giảm 50% HP khi đăng ký số lượng 2 học viên trở lên! Chương trình áp dụng đến hết ngày 31-08-2018