Trang chủ Bản tin đào tạo

HỒ SƠ KHÓA HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP  - TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CẢNG HẢI PHÒNG

1. Giới thiệu công ty khách hàng

Cảng Hải Phòng được người Pháp xây dựng năm 1874, là nơi được sử dụng để đổ bộ và tiếp tế cho quân đội viễn chinh. Sau đó, thương cảng này được nối liền với Vân Nam, Trung Quốc bằng đường xe lửa. Đến năm 1939, cảng này thực hiện 23% khối lượng vận chuyển xuất nhập khẩu của xứ Đông Dương.

Ngày, 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý. Ngày 10/7/1965, Cảng Hải Phòng là xí nghiệp trực thuộc Cục vận tải đường biển. Ngày 28/11/1978, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển. Ngày 29/4/1995, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 12/10/2007, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam nằm tại ba quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An thành phố, bên cạnh đó cụm cảng Lạch Huyện Cửa ngõ Quốc tế mới loại 1A đang được hoàn thiện sẽ mang một tầm vóc mới cho cảng biển Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 8A - Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

2. Nhu cầu đào tạo của khách hàng đối với khóa học

- Kiến thức, Phương pháp, Quy trình quản trị dự án chuyên nghiệp với các bài thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT.
- Viết đề xuất dự án mang tính khả thi thuyết phục các bên liên quan và điều lệ thực hiện dự án.
- Tổ chức, chọn lựa nhân sự, thiết lập mục tiêu các nhóm dự án, các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm thành công.
- Lập các kế hoạch dự án cần thiết (Phạm vi, Tiến độ, Tài nguyên, Chi phí, Mua sắm, Truyền thông, Rủi ro, Bảo mật, Kiểm thử, Đào tạo, Thay đổi,,,) để triển khai dự án IT thành công.
- Triển khai các nhóm dự án, phân công công việc dự án, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng dự án.
- Họp ra quyết định cũng như giải quyết vấn đề trong các trường hợp có sự biến động giữa kết quả dự án so với kế hoạch ban đầu.

3. Nội dung khóa học

PHẦN 01. LẬP ĐỀ XUẤT KHẢ THI & KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN IT
Xác định tầm nhìn và mục tiêu của dự án IT
Đánh giá tính khả thi của một dự án IT
Các loại dự án CNTT trong doanh nghiệp
Phân loại mức độ dự án IT dựa trên nguyên tắc rủi ro
Những rào cản ảnh hưởng đến thành công của dự án IT
Quy tắc để đảm bảo dự án IT thành công
Tính toán TCO và ROI
Phân tích TOV khi chọn giải pháp công nghệ
Viết đề xuất kế hoạch dự án IT (Project Initiation)
Bảng điều lệ dự án (Project Charter)
Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)
Thực hành


PHẦN 02. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT
Kế hoạch phạm vi dự án
Kế hoạch công việc chi tiết
Kế hoạch nhân lực - Tài nguyên cho dự án
Kế hoạch ngân sách dự án
Kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT
Kế hoạch truyền thông dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro dự án
Kế hoạch bảo mật cho dự án IT
Kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án
Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
Kế hoạch thử nghiệm cho dự án
Kế hoạch đào tạo & Bàn giao
Thực hành


PHẦN 03. TỔ CHỨC ĐỘI DỰ ÁN
Cấu trúc nhóm theo mô hình chức năng
Cấu trúc nhóm theo mô hình dự án
Phát triển mục tiêu của nhóm và các cá nhân
Xác định vai trò của các thành viên
Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự cho đội dự án
Ma trận phân công trách nhiệm
Thiết lập quy trình hoạt động nhóm
Phát triển mối quan hệ giữa các thành viên
Cũng cố hình ảnh của nhóm
Ký cam kết của các thành viên trong nhóm
Các loại cuộc họp nhóm
Tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài nhóm
Chiến thuật tạo động lực nhóm hiệu quả
Thực hành


PHẦN 04. TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT HIỆU QUẢ
Tổ Chức Hồ Sơ Quản Lý Dự Án
Xây Dựng Môi Trường Dự Án
Thành Lập Ban Chỉ Đạo Dự Án & Nhóm Dự Án
Phân Bổ Nhân Lực Và Tài Nguyên Dự Án
Phân Công Trách Nhiệm/ Nhiệm Vụ
Ký Cam Kết Giao Việc
Ký Cam Kết Phương Pháp Làm Việc Nhóm
Thực Hiện Mua Sắm - Quản Lý Hợp Đồng
Thiết Lập Quy Trình Kiểm Soát Dự Án (Kiểm soát )
Đánh Giá Hiệu Quả Và Chất Lượng Công Việc
Kiểm Soát Chi Phí Dự Án
Kiểm Soát Sự Thay Đổi Dự Án
Họp Báo Cáo Tiến Độ/ Trạng Thái Dự Án
Họp Rà Soát Với Nhà Cung Cấp
Giải Quyết Xung Đột Cá Nhân Trong Dự Án
Thực hành

4. Đánh giá kết quả khóa học.
5. Mẫu chứng nhận

6. Hình ảnh khóa học

     
 

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc