Trang chủ Dịch vụ Tư vấn CIO - CTO

Tư vấn CIO - CTO
( Tạo giá trị doanh nghiệp bằng IT )

Công nghệ thông tin (CNTT) đang thay đổi mọi hoạt động doanh nghiệp, hệ thống IT được thiết kế và vận hành tốt sẽ mang lại sức mạnh cho doanh nghiệp đó là: Cạnh tranh; Lợi nhuận; Tăng trưởng. Ngược lại, một hệ thống được thiết kế cẩu thả, hoạt động tồi tệ sẽ gây ra tê liệt cho việc phát triển kinh doanh.

Nhóm tư vấn CIO của INFOCHIEF sẽ giúp khách hàng nhận ra giá trị kinh doanh từ CNTT và tránh vô số các rủi ro, cạm bẫy. Hiện nay chúng tôi sở hữu một nguồn lực những nhà quản lý, lãnh đạo công nghệ tốt nhất tại Việt Nam bao gồm: Quản trị dự án CNTT, Các chuyên gia kiến trúc hệ thống thông tin, mà không có một dịch vụ nào có bề dày về năng lực, kinh nghiệm có thề so sánh bằng.

Các cách tiếp cận của chúng tôi đối với vấn đề công nghệ cho doanh nghiệp cũng rất khác, chúng tôi không tập trung nhiều vào giải pháp công nghệ, mà tập trung đánh giá, khảo sát thực tế kinh doanh của khách hàng, các thách thức mà khách hàng đối mặt, từ đó chúng tôi linh hoạt, sáng tạo thiết kế các lộ trình cải tiến, phải thay đổi những gì và phương pháp làm như thế nào. Điều chúng tôi quan tâm nhất chính là kết quả mà giải pháp mình mang lại cho khách hàng.

4 Nội dung mà chúng tôi tập trung vào xây dựng và quản trị cho doanh nghiệp:

i.  Xây dựng chiến lược CNTT.

ii. Xây dựng kiến trúc hạ tầng thông tin cho doanh nghiệp.

iii. Tổ chức quy trình hoạt động chuẩn CNTT.

iv. Quản trị dự án CNTT.

Phí dịch vụ tham khảo:
46.000.000 đồng - 140.000.000 đồng ~ ($2.000 - $6.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

  Xem thêm:

     -  IT Outsourcing & Dịch vụ quản lý IT
     -
Tư vấn tái cấu trúc tổ chức IT
     -
Tư vấn phát triển chính sách thủ tục IT
     -
Tư vấn xây dựng quy trình quản lý dịch vụ IT (ITIL / ITSM)
     -
Tư vấn kiểm tra đánh giá hệ thống IT
     -
Tư vấn xây dựng chiến lược IT
     -
Tư vấn dịch vụ CIO-CTO