Hỗ trợ trực tuyến

Lịch tháng hiện tại

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Để thành công bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?
Hãy phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief

   Các khóa học sắp khai giảng tại HCM và HN

Chương Trình Đào Tạo

Địa Điểm Khai Giảng Lịch Học Thời Lượng Học Phí Phí Ưu Đãi

GIÁM ĐỐC IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

06-01-2019

Chủ nhật 10 buổi 15,500,000 10,850,000

HN

03-12-2018

Thứ 2-6

TRƯỞNG PHÒNG IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

05-01-2019

Thứ 7 10 buổi 12,500,000 8,750,000

HN

07-01-2019

Thứ 2-6

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

07-01-2019

Thứ 2-6 10 buổi 9,500,000 6,650,000

HN

17-12-2018

Thứ 2-6

QUẢN LÝ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

12-01-2019

Thứ 7 10 buổi 12,500,000 8,750,000

HN

25-12-2018

Thứ 2-6

KIỂM TOÁN IT NỘI BỘ - IT  AUDITOR

HCM

16-03-2019

Thứ 7 6 buổi 8,500,000 6,500,000

HN

22-12-2018

Thứ 6-7-CN

KỸ NĂNG HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

HCM

08-12-2018

Thứ 7 6 buổi 6,500,000 4,550,000

HN

25-12-2018

Thứ 3,5,7

KỸ NĂNG CHO CHUYÊN VIÊN IT

HCM

08-12-2018

Thứ 7 6 buổi 4,500,000 3,150,000

HN

24-12-2018

Thứ 2-4-6

ITIL V3 FOUNDATION

HCM

08-12-2018

Thứ 7 6 buổi 6,500,000 4,550,000

HN

17-12-2018

Thứ 2-6
                                                                                                                                     

    + 8 GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT TẠO NÊN INFOCHIEF

Với tất cả các khóa học đang triển khai, các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

C.I.O

 • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dự án dành cho CIO

 • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT dành cho CIO              Xem chi tiết...

IT Manager

IT Admin

IT Helpdesk

 • Templates Trả lời tự động User-  Auto-Response Templates

 • Templates Quy trình hỗ trợ Helpdesk - Helpdesk Process Templates

 • Templates Nhiệm vụ Heldesk - Helpdesk Duties Templates

 • Templates Các loại yêu cầu User - User Request Templates

 • Templates Khảo sát User định kỳ - User Survey Templates

 • Templates Kỹ năng và đào tạo User - User Training Templates

 • Templates KnowledgeBase/ FAQ - KB & FAQ Templates         Xem chi tiết...   

Đào Tạo Khóa Kiểm Toán IT Nội Bộ tại Công ty Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) - 07-08/06/2018.

Bế Giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp Tại Tp.HCM  (K45) - 21/10/2018.

Lớp Quản Trị Vận Hành IT Chuyên Nghiệp
Tại Tp.HCM (K14 - 10/11/2018).

Infochief kết thúc lớp đào tạo về kiểm toán IT nội bộ cho đội ngũ kiểm soát nội bộ và bộ phận IT tại công ty chứng khoán bảo việt (BVSC) vào ngày 07 -08/06/2018. Đây là khóa học giúp ban kiểm soát nội bộ có đầy đủ các kiến thức để đánh giá tổng quát các công cụ kiểm soát bảo đảm an toàn cho hệ thống IT mà bộ phận IT đang triển khai...

Khóa học giúp các bạn làm IT Manager tại doanh nghiệp bổ sung toàn diện các kiến thức quản lý IT chuyên nghiệp để quản lý bộ phận IT: Khảo sát nhu cầu kinh doanh; Xây dựng lộ trình hoạt động IT; Lập kế hoạch dự án, Quản lý ngân sách; Quản lý vận hành, Tổ chức hỗ trợ User, Xây dựng chính sách bảo mật, Đánh giá và quản trị rủi ro,...

Qua khóa học đã giúp các bạn quản trị mạng IT nâng cao các loại kỹ năng Giám sát và Quản trị hệ thống Mạng như: Quản lý hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh, tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng...

Khách Hàng Của Chúng Tôi

                                                                                                                                                                                   
     [Tại Tp.Hà Nội] - Ngày 07/01/2019 Khai giảng ''TRƯỞNG PHÒNG IT CHUYÊN NGHIỆP | IT MANAGER | KHÓA 46''