Trang chủ Bản tin đào tạo

Bế giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp K45 tại Hà nội - Ngày 17/01/2019.

Triển khai Khóa học Quản Trị Rủi Ro IT tại Tập đoàn Flamingo, Hà nội - Ngày 09/01/2019.

Đào Tạo Khóa Quản Trị Vận Hành IT tại Trung Tâm CNTT Cảng Hải Phòng - 26-28/12/2018.

Khóa học trang bị cho học viên đầy đủ những kiến thức quản lý, kỹ năng lập kế hoạch IT, tổ chức vận hành, và quản lý nhân viên IT cấp dưới với các tình huống quản lý IT thực tế điển hình, kết hợp với các công cụ được giảng viên hướng dẫn thực hành chi tiết giúp bạn đủ tự tin, chủ động để triển khai các công việc quản lý IT...

Khóa học mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý, lãnh đạo Tập đoàn Flamingo và đội ngũ làm IT những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất về cách nhận biết các dấu hiệu rủi ro trong hệ thống CNTT và các biện pháp chuẩn mực để phòng tránh, bên cạnh đó là thủ tục thực hiện việc đánh giá rủi ro hệ thống CNTT bao gồm con người, quy trình, và công nghệ...

Vừa qua Infochief đã triển khai khóa học Kỹ Năng Quản Trị Vận Hành IT cho đội ngũ IT tại Trung Tâm CNTT Cảng Hải Phòng. Đây là khóa học giúp chuẩn hóa kiến thức, phương pháp, quy trình và các công cụ để tổ chức lại hoạt động IT hiệu quả hơn phục vụ cho khách hàng nội bộ và tiến tới cung cấp các dịch vụ CNTT cho các đối tác trong mạng lưới cảng biển tại Hải Phòng...

Bế Giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp Tại Tp.HCM  (K44) - 21/10/2018.

Đào Tạo Khóa Kiểm Toán IT Nội Bộ tại Công ty Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) - 07-08/06/2018.


Lớp Quản Trị Vận Hành IT Chuyên Nghiệp
Tại Tp.HCM (K14 - 10/11/2018).
Khóa học giúp các bạn làm IT Manager tại doanh nghiệp bổ sung toàn diện các kiến thức quản lý IT chuyên nghiệp để quản lý bộ phận IT: Khảo sát nhu cầu kinh doanh; Xây dựng lộ trình hoạt động IT; Lập kế hoạch dự án, Quản lý ngân sách; Quản lý vận hành, Tổ chức hỗ trợ User, Xây dựng chính sách bảo mật, Đánh giá và quản trị rủi ro,... Infochief kết thúc lớp đào tạo về kiểm toán IT nội bộ cho đội ngũ kiểm soát nội bộ và bộ phận IT tại công ty chứng khoán bảo việt (BVSC) vào ngày 07 -08/06/2018. Đây là khóa học giúp ban kiểm soát nội bộ có đầy đủ các kiến thức để đánh giá tổng quát các công cụ kiểm soát bảo đảm an toàn cho hệ thống IT mà bộ phận IT đang triển khai... Qua khóa học đã giúp các bạn quản trị mạng IT nâng cao các loại kỹ năng Giám sát và Quản trị hệ thống Mạng như: Quản lý hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh, tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng...
 

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc