Khóa học Online – Tương tác trực tiếp với giảng viên

  • Chủ động thời gian học tập
  • Giảm chi phí – Tiết kiệm thời gian tự học
  • Học trực tuyến – Tương tác trực tiếp với giảng viên
  • Được giải đáp mọi thắc mắc, khó khăn khi làm bài tập thực hành quản lý
  • Giảng viên sẽ luôn hỗ trợ cho bạn kể cả khi bạn đã học xong

    Nếu bạn có câu hỏi, hãy truy cập.
   

Giới thiệu về khóa học Online tương tác trực tiếp với giảng viên

  • Bạn không có thời gian đến lớp học? Bạn ở xa?
  • Bạn muốn tự chủ thời gian học Online?
  • Bạn muốn học trực tuyến 1 thầy 1 trò với giảng viên thay vì học qua Video?
  • Bạn muốn được giải đáp trực tiếp những thắc mắc ngay trong quá trình học?

KHÓA HỌC NÀY ĐÁP ỨNG TẤT CẢ MONG MUỐN HỌC ONLINE CỦA BẠN!

Infochief Academy là nơi DUY NHẤT đào tạo Online theo hình thức 1 thầy 1 trò tương tác trực tiếp qua Skype nhằm giúp học viên có được quá trình học tốt nhất, giống như khi học viên tới học tại lớp Offline. Các bạn không phải học qua Video đã ghi hình sẵn, mà giảng viên sẽ TRỰC TIẾP trao đổi với các bạn để giúp các bạn được học tập một cách trực quan nhất. Theo dõi sát sao quá trình học của các bạn và đặc biệt mọi thắc mắc, khó khăn của các bạn sẽ được giảng viên giải đáp ngay khi học Online.

Các Khóa Học Online

Khóa Học Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin – CIO

457
0
13,500,000₫

Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý IT – IT Manager

435
0
10,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Dịch Vụ IT – ITSM

203
0
9,500,000₫

Khóa Học ITIL v3 Foundation

197
0
4,500,000₫

Khóa Học Lập Kế Hoạch & Quản Lý Dự Án IT

169
0
5,500,000₫

Khóa Học Lập Kế Hoạch Chiến Lược IT

126
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Dịch Vụ Hỗ Trợ

97
0
4,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Bộ Phận IT

94
0
3,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Tài Sản IT

93
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Nhân Viên IT

92
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Mua Sắm & Nhà Cung Cấp IT

91
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Trị Bảo Mật Thông Tin

89
0
3,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Tuân Thủ IT

88
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Cấu Hình IT

82
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Sự Thay Đổi IT

78
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Hệ Thống Thông Tin – MIS

61
0
2,500,000₫

Khóa Học Quản Lý Rủi Ro IT

58
0
2,500,000₫

Khóa Học Chiến Lược Tiết Kiệm Chi Phí IT

56
0
2,500,000₫

Khóa Học 90 Ngày Đầu Tiên Quản Lý IT

47
0
2,500,000₫