Trang chủ Dịch vụ Xây dựng - Triển khai quy trình ITIL / ITSM

XÂY DỰNG - TRIỂN KHAI QUY TRÌNH ITIL / ITSM
( Chuẩn hóa các quy trình quản lý dịch vụ IT theo cấu trúc ITIL )

Dịch vụ tư vấn quy trình ITIL của chúng tôi tập trung vào các quy trình CNTT như: Quản lý yêu cầu hỗ trợ, Quản lý sự cố, Quản lý vấn đề, quản lý cấu hình, Quản lý năng lực và Quản lý sẵn sàng...

Chúng tôi làm việc kết hợp chặt chẽ với khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu, để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT, bằng cách tập trung vào các quy trình cốt lõi, công nghệ và nguồn nhân lực có liên quan, giúp khách hàng kiểm soát chi phí và nâng cao mức độ dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sử dụng các quy trình được thiết kế theo cấu trúc chuẩn ITIL để giúp bạn kiểm soát hạ tầng CNTT theo trình tự 4 bước:

1. Đánh giá

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định mức ưu tiên các lĩnh vực cần cải tiến một cách hợp lý, vì thực tế mọi thứ không thể được cải tiến cùng một lúc. Bằng cách nhanh chóng xác định các quy trình cụ thể mà cần phải cải tiến ngay lập tức, cùng với các chi phí liên quan, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp một bức tranh rõ ràng về những gì cần phải được thực hiện làm ngay, những giai đoạn nào thì kết quả gì cần đạt được.

Chúng tôi phân tích đầy đủ các lỗ hổng hoặc những chỗ thiếu sót, yếu kém trong các quy trình của hệ thống CNTT hiện tại, để từ đó cung cấp cho doanh nghiệp các quy trình tương lai mà cần phải thiết lập cho cơ sở hạ tầng CNTT.

2. Thiết kế quy trình

Chúng tôi đảm bảo giải pháp quy trình tối ưu, đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho tổ chức doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi giúp doanh nghiệp phát triển tình huống trong kinh doanh, lựa chọn và triển khai đúng các công cụ, đào tạo nguồn lực từ hiểu biết cho đến chuyên gia về quy trình ITIL cho doanh nghiệp và quản lý rủi ro dự án một cách thích hợp.


3. Triển khai

Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ để thực hiện triển khai và quản lý tái cấu trúc trong tổ chức IT của doanh nghiệp, dịch vụ triển khai của chúng tôi (bằng cách sử dụng cấu trúc các quy trình chuẩn ITIL) sẽ giúp doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi các quy trình vận hành hệ thống CNTT nhằm hỗ trợ toàn diện hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi có thể triển khai kỹ thuật, thử nghiệm, và đào tạo tất cả các điểm hoạt động cũng như đào tạo tài nguyên nhân lực như người dùng / quản lý an ninh, quản lý tài sản và hỗ trợ người dùng, góp phần quan trọng cho sự thành công trong việc cải tiến quy trình.

4. Quản lý

Để đảm bảo sự thành công liên tục cho môi trường CNTT của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp khóa học cơ bản tổng quan về ITIL v3 foundation , đây là lớp học đầu tiên về kiến thức quản lý và truyền đạt những kinh nghiệm nhằm giúp cho doanh nghiệp tự tin để quản lý CNTT tại doanh nghiệp. Đây là những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp:

- Tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn
- Gắn kết chiến lược CNTT với chiến lược kinh doanh tổng thể
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí
- Triển khai những thay đổi nhanh hơn
- Cải thiện độ tin cậy và tính sẵn sàng của dịch vụ IT.
- Cải tiến mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
- Tích hợp các nhà cung cấp và các đối tác với các dịch vụ tập trung.

 

Phí dịch vụ tham khảo:
46.000.000 đồng - 140.000.000 đồng ~ ($2.000 - $6.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc