KHÓA HỌC 90 NGÀY ĐẦU TIÊN QUẢN LÝ IT 

 

Rất nhiều người bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò của một kỹ thuật viên IT và theo thời gian họ bước dần lên các nấc thang quản lý bộ phận IT và cao hơn là Phó chủ tịch phụ trách công nghệ của doanh nghiệp. Các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản lý thì khác so với kỹ năng thường đi với lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật viên liên quan đến việc bắt tay trực tiếp vào công việc. Các nhà quản lý luôn có một khoảng cách nhất định đối với công việc trực tiếp và chỉ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả công việc và kết quả hoạt động thông qua người khác.
Khi một kỹ thuật viên bước vào lĩnh vực quản lý anh ta phải đạt được những thành công mới và các động lực mới. Anh ta buộc phải học cách tận hưởng các thách thức trong lãnh đạo, lập kế hoạch chi tiết, hỗ trợ người khác, chấp nhận các rủi ro, đưa ra các quyết định, làm việc thông qua người khác, và thực hiện chức năng tổ chức.
Trái ngược với người kỹ thuật viên, nhà quản lý đạt được sự hài lòng từ sự chỉ đạo công việc của người khác (thực thi quyền lực), chứ không phải kiến thức kỹ thuật, và hình thành các cách thức mới trong việc thực hiện các công việc (chứ không phải làm các công việc) . Tuy nhiên, kinh nghiệm chỉ ra rằng 3 kỹ năng sau đây là những điều mà các kỹ thuật viên thấy khó khăn tiếp nhận nhất:
1. Học cách tin tưởng người khác.
2. Học cách làm việc thông qua người khác.
3. Học cách thấy hài lòng thông qua công việc người khác.

Khóa học 90 ngày lãnh đạo IT nhằm giúp không những là nhân viên kỹ thuật mà cả những người làm quản lý tổ chức IT chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng mới trong giai đoạn chuyển đổi đầu từ vị trí thấp hơn lên một vị trí cao hơn trong công ty.

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Tổng quan 90 ngày đầu tiên
- Tại sao cần 90 ngày đầu tiên?
- Các rủi ro khi không có kế hoạch 90 ngày là gì?
- 90 Ngày đầu tiên bạn cần làm những gì?
- Phân bổ các giai đoạn trong 90 ngày

Phần 2. Kế hoạch 30 ngày đầu tiên
- Thiết lập quyền lực người quản lý
- Tiến hành cuộc họp nội bộ trong bộ phận IT
- Sắp xếp tiến hành cuộc họp 1-1
- Tìm hiểu những thông tin quá khứ của tổ chức
- Những câu hỏi tìm hiểu định hướng tương lai cần biết
- Các nguồn thu thập thông tin
- Xây dựng mối quan hệ với Sếp và đồng cấp
- Những điều cơ bản nên làm và cần tránh
- Xây dựng lòng tin lãnh đạo
- Tìm hiểu tổng quát hệ thống IT
- Tìm hiểu các cuộc họp liên quan đến người quản lý bộ phận IT
- Hòa nhập vào môi trường mới

Phần 3. Kế hoạch 30 ngày tiếp theo
- Tìm hiểu mục đích và mục tiêu kinh doanh của công ty
- Xác định nhu cầu ứng dụng công nghệ vào kinh doanh
- Đánh giá hiện trạng hệ thống IT

Phần 4. Kế hoạch 30 ngày cuối cùng
- Xác định các mục tiêu chiến lược
- Lập kế hoạch dự án IT
- Kế hoạch thực hiện triển khai
- Phát huy năng lực lãnh đạo
- Truyền thông

Phần 5. Sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả
- Kênh truyền thông bằng điện thoại
- Kênh truyền thông bằng thuyết trình
- Kênh truyền thông bằng cuộc họp
- Kênh truyền thông Email
- Các loại báo cáo IT cần chia sẽ với lãnh đạo doanh nghiệp
- Báo cáo Tài sản công nghệ
- Báo cáo Nhân lực và Tổ chức IT
- Báo cáo Chính sách, Quy trình và Thủ tục

Phần 6. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc