Trang chủ Dịch vụ Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)Doanh nghiệp có thể tùy chọn các chuyên đề IT phù hợp với nhu cầu như bên dưới

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

- Bên cạnh mô hình đào tạo public được tổ chức thường xuyên tại Trụ sở của INFOCHIEF, chúng tôi còn chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước, gọi là hoạt động “đào tạo in-house”.
- Các chương trình đào tạo này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với nhu cầu mà doanh nghiệp đặt ra, và những hoạt động đào tạo này thường được tổ chức ngay tại trụ sở của doanh nghiệp có yêu cầu.
- Với phương châm mỗi khóa học là một phần vào sự thay đổi tích cực trên cơ sở nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên IT, từng bộ phận IT và cho cả đội ngũ doanh nghiệp IT.
- Kể từ ngày ra đời, hoạt động “đào tạo in-house” của INFOCHIEF đã phát triển nhanh chóng và đã cung cấp dịch vụ đào tạo cho nhiều tập đoàn và công ty trong và ngoài nước, trong đó mô hình hợp tác mà các đối tác lấy INFOCHIEF như một "Bộ phận Đào tạo" của chính doanh nghiệp mình.
- Nhận thức được lợi ích của khách hàng chỉ đạt được khi khóa học tạo ra sự thay đổi tích cực trong cơ cấu tổ chức và vận hành của chính khách hàng doanh nghiệp, điều này chỉ có thể đạt được khi INFOCHIEF song hành cùng đối tác cả khi "trước - trong - sau" quá trình đào tạo.
 

 

QUY TRÌNH - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Để đăng ký tổ chức các khoá huấn luyện tại doanh nghiệp, doanh nghiệp theo quy trình 8 bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp gửi [
phiếu yêu cầu đào tạo] tại doanh nghiệp về địa chỉ email: Info@infochief.com.vn

Bước 2. Bộ phận hỗ trợ đào tạo sẽ tiến hành liên lạc với doanh nghiệp để xác nhận thông tin về: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nội dung cần đào tạo, số lượng học viên, thời điểm, địa điểm dự kiến.

Bước 3. Giảng viên/ chuyên gia liên lạc khảo sát nhu cầu doanh nghiệp thực tế một cách chi tiết: Đối tượng học viên, nhu cầu nội dung các module chuyên đề, các loại học liệu, phương pháp sử dụng giảng dạy, mục tiêu cần đạt được cuối mỗi module chuyên đề, và mục tiêu tổng thể cuối khoá, thời lượng cần thiết.

Bước 4.  Bộ phận hỗ trợ đào tạo gửi thông tin tóm lược về: Nội dung chương trình đào tạo chung, mục tiêu đào tạo, quy trình đào tạo, giảng viên đào tạo, báo giá chương trình đào tạo và thông tin hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp.

Bước 5. Kí kết hợp đồng đào tạo .

Bước 6. Giảng viên chuẩn bị học liệu theo yêu cầu cho khoá đào tạo. Và trình bày nội dung, kế hoạch đào tạo cho doanh nghiệp.

Bước 7. Triển khai kế hoạch đào tạo và báo cáo kết quả sau đào tạo.

Bước 8. Tư vấn, hỗ trợ sau đào tạo trong phạm vi nội dung đào tạo (miễn phí) - Kết thúc khóa học.

LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP

Thời gian và địa điểm: Doanh nghiệp của bạn chủ động sắp xếp .Không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.

Nội dung khóa học: Được thiết kế theo đặc trưng riêng của từng loại hình hoạt động, đặc điểm yêu cầu của doanh nghiệp.

Tiết kiệm: Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại.

Hình thức thảo luận: Các nhóm thảo luận sẽ tập trung giải quyết các tình huống tại doanh nghiệp mang tính thực tiễn áp dụng những bài học vào công việc ngay.

Xem thêm chi tiết