Trang chủ Dịch vụ Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)Doanh nghiệp có thể tùy chọn các chuyên đề IT phù hợp với nhu cầu như bên dưới

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

 

  THỦ TỤC ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
( Infochief cung cấp một gói dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp bao gồm tư vấn, đánh giá và đào tạo được phát triển bởi Infochief phù hợp với ngành IT của Việt Nam, cụ thể bên dưới.)

1./ Tư vấn khảo sát nhu cầu đào tạo doanh nghiệp
Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, trước khi bắt đầu khóa học, chuyên gia Infochief sẽ khảo sát học viên IT, đánh giá thực tế các phương pháp, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn sử dụng để quản lý IT, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo IT.

 2./ Thiết kế & Triển khai đào tạo
Sau khi khảo sát và xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng viên tiến hành Thiết kế chương trình đào tạo. Chương trình sẽ được đưa vào giảng dạy sau khi đạt được sự đồng thuận của cả hai bên.
Các dịch vụ hậu cần như: Phòng học, dụng cụ giảng dạy, tài liệu học tập, v.v. Infochief sẽ chuẩn bị chu đáo để phù hợp với tiêu chuẩn và đối tượng học viên của doanh nghiệp giúp khóa học diễn ra theo đúng mục tiêu của kế hoạch.

 3./ Đánh giá kết quả áp dụng
Bước này sẽ được thực hiện bằng Phiếu đánh giá áp dụng sau đào tạo sau khi kết thúc khoá học. Các kết quả đánh giá được kết hợp với sự tự đánh giá của mỗi doanh nghiệp về những vấn đề mà họ đang gặp phải, nhằm cung cấp một hình ảnh trung thực và toàn diện về sự áp dụng thành công, các tiến bộ tiêu biểu và đồng thời những vấn đề cần tiếp tục khắc phục..

  LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP

Thời gian và địa điểm: Doanh nghiệp của bạn chủ động sắp xếp .Không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.

Nội dung khóa học: Được thiết kế theo đặc trưng riêng của từng loại hình hoạt động, đặc điểm yêu cầu của doanh nghiệp.

Tiết kiệm: Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại.

Hình thức thảo luận: Các nhóm thảo luận sẽ tập trung giải quyết các tình huống tại doanh nghiệp mang tính thực tiễn áp dụng những bài học vào công việc ngay.

Xem thêm chi tiết