KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC & QUẢN LÝ NHÂN VIÊN IT 

 

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Xác định tính cách nhân viên
    - Tính cách muốn được mọi người yêu thích
    - Tính cách muốn được làm việc thoải mái
    - Tính cách muốn khẳng định cái tôi
    - Tính cách muốn chinh phục chiến thắng
    - Tìm hiểu nhu cầu của nhân viên khi đi làm

Phần 2. Tạo động lực cho nhân viên IT
    - Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp
    - Tạo ra môi trường làm việc năng động
    - Động viên nhân viên
    - Các yếu tố động viên tạo nên sự thỏa mãn
    - Nắm bắt kỳ vọng và mong đợi của nhân viên

Phần 3. Kế hoạch phát triển nhân viên IT
    - Định hướng mục tiêu nghề nghiệp nhân viên IT
    - Bản kế hoạch phát triển nhân viên
    - Kế hoạch đào tạo nhân viên
    - Đánh giá năng lực nhân viên hàng năm (KPI)

Phần 4. Trao quyền cho nhân viên IT
    - Phân biệt phân công và trao quyền
    - Kỹ năng trao quyền
    - Các bước khi trao quyền cho nhân viên
    - Lợi ích trong việc trao quyền cho nhân viên

Phần 5. Phương pháp xây dựng tổ chức IT “auto-pilot”
    - Xây dựng hệ thống báo cáo giám sát công việc
    - Đề bạt nhân viên cấp dưới

Phần 6. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm 

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc