Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý nhân viên IT (IT Staff)

 

Quản lý nhân viên IT (IT Staff)


Trong mọi hoạt động của người quản lý IT, thì việc quản lý và phát triển nhân viên cấp dưới là công việc khó khăn nhất, đòi hỏi người quản lý ngoài sự hiểu biết, kinh nghiệm cần phải có tố chất của một nhà lãnh đạo. Với nhóm công cụ hỗ trợ phát triển nhân viên IT chúng tôi cung cấp ở đây là những công cụ tổng quát và quan trọng nhất giúp bạn có thể lập các kế hoạch cụ thể để quản lý thông tin như: Đánh giá tính cách nhân viên, nhu cầu nhân viên, tạo động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hồ sơ thông tin nhân viên IT, mô tả các loại công việc liên quan IT, đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ nhân viên IT của mình.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_SF01.Form_Ho so thong tin can thiet nhan vien IT.xls

ITD_SF02.Form_Tu danh gia ky nang IT Helpdesk.doc

ITD_SF03.Form_Tu danh gia ky nang IT Support.doc

ITD_SF04.Form_Tu danh gia ky nang quan tri Network.doc

ITD_SF05.Form_Tu danh gia ky nang quan ly CIO-CTO.xls

ITD_SF06.Form_Ma tran ky nang nhan vien IT.xls

ITD_SF07.Flowchart_So do Ke hoach dinh huong nghe nghiep cho nhan vien IT.xls

ITD_SF08.Sample_Mo ta cong viec HelpDesk.doc

ITD_SF09.Sample_Mo ta cong viec Network Administrator.doc

ITD_SF10.Sample_Mo ta cong viec Systems Support.doc

ITD_SF11.Sample_Mo ta cong viec Applications Programmer.doc

ITD_SF12.Sample_Mo ta cong viec CIO.doc

ITD_SF13.Form_Ke hoach phat trien nang luc nhan vien IT hang nam.doc

ITD_SF14.Form_Bao cao cong viec hang ngay cua nhan vien IT.xls

ITD_SF15.Form_Ke hoach dao tao nhan vien IT.xls

ITD_SF16.Form_Danh gia nang luc nhan vien IT hang thang.xls

ITD_SF17.Form_De bat thang tien nhan vien IT.xls

ITD_SF18.Form_Ho so canh cao nhan vien IT.xls

ITD_SF19.Form_Ban giao cong viec IT.xls

ITD_SF20.Checklist_Nhan vien nghi viec.doc

ITD_SF21.Form_He thong danh gia nang luc cho tat ca nhan vien IT hang nam.xls

ITD_SF22.Guidance_Huong dan phong van nhan vien IT.xls

ITD_SF23.Guidance_Huong dan nhan vien IT moi lam quen he thong.xls

ITD_SF24.Form_Danh gia nang luc nhan vien IT sau thoi gian thu viec.doc

  IT Staff Management.rar  (849 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc