Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý lưu trữ dự phòng (Backup Management)

 

Quản lý lưu trữ dự phòng (Backup Management)


Với người sử dụng máy tính, dữ liệu là tài sản quan trọng và quý giá hơn tất cả, đặc biệt là đối với các công ty, doanh nghiệp. Dữ liệu lưu trữ trong máy tính luôn phải đối mặt với các vấn đề gây mất mát như virus, lỗi sector ổ cứng, lỗi do người dùng trong quá trình sử dụng… Nên việc backup dữ liệu thường xuyên là việc làm hết sức cần thiết để đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ an toàn. Các công việc backup mà người quản trị IT cần biết và thực hiện bao gồm: Lập lịch backup, xây dựng quy trình thực hiện, giám sát và tuân thủ các chính sách backup dữ liệu cho User, cũng như cho hệ thống hạ tầng.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_BK01_Chien luoc backup du lieu doanh nghiep.doc

ITD_BK02_Huong dan backup du lieu tren PC.doc

ITD_BK03_Procedure_Huong dan thu tuc backup du lieu.doc

ITD_BK04_Huong dan to chuc file du lieu tren may tinh ca nhan.doc

ITD_BK05_Form_Lich kiem tra backup du lieu file va database hang ngay.xls

ITD_BK06_Form_Lich theo doi backup file he thong.xls

ITD_BK07_Form_Lich backup du lieu cho Servers_PCs_Laptop.xls

ITD_BK08_Guidance_Huong dan kiem tra khi trien khai backup data.xls

ITD_BK09_Questionaire_Bang cau hoi kiem tra vi tri luu tru Offsite.doc

ITD_BK10_Form_Phieu yeu cau khoi phuc du lieu va chap nhan kiem tra.xls

ITD_BK11_Chinh sach backup server.doc

ITD_BK12_Chinh sach kiem tra khoi phuc he thong.doc

ITD_BK13_Chinh sach backup du lieu cua User.doc

ITD_BK14_Chinh sach thong tin rieng tu ca nhan.doc

ITD_BK15_Chinh sach xu ly du lieu truoc khi thanh ly thiet bi IT.doc

ITD_BK16_Chinh sach vi tri luu tru file.doc

ITD_BK17_Chinh sach bao ve vat ly du lieu va thiet bi.doc

ITD_BK18_Chinh sach phuong tien van chuyen thiet bi luu tru Offsite.doc

ITD_BK19_Chinh sach ma hoa du lieu su dung.doc

ITD_BK20_Chinh sach quyen so huu thong tin.doc

ITD_BK21_Chinh sach thoi gian luu tru du lieu cua doanh nghiep.doc

ITD_BK22_Chinh sach su dung thiet bi luu tru di dong.doc

ITD_BK23_Huong dan thuc hanh phan loai thong tin.pdf

ITD_BK24_Thu tuc backup Windows Server.pdf

ITD_BK25_Quy trinh luu tru du phong va khoi phuc database.pdf

  Data Backup and Restore Management.rar  (5.74 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc