Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý Mạng máy tính (LAN/WAN)

 

Quản lý Mạng máy tính (LAN/WAN)


Công việc quản trị mạng đòi hỏi người quản trị phải thường xuyên truy cập vào các Server, Router, Switch để giám sát, cài đặt, cấu hình và xử lý lỗi khi hệ thống mạng xảy ra sự cố. Để làm được điều này, có thể người quản trị cần cài đặt phần mềm kết nối từ xa đối với các hệ thống có qui mô nhỏ, hoặc cần phải dùng các giải pháp quản trị chuyên nghiệp của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Cisco, Solarwinds…cho các hệ thống qui mô lớn. Nhằm giúp người quản trị hệ thống có thêm những phương pháp quản lý chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và chi phí, chúng tôi cung cấp biểu mẫu, kế hoạch xây dựng hệ thống mạng, phương pháp quản lý thông tin tham số cấu hình cho các thiết bị mạng cũng như chính sách xây dựng tài liệu bảo trì hệ thống mạng.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_NW01_Ban ke hoach thiet ke mang LAN cho doanh nghiep.doc

ITD_NW02_Form_Thong tin tai san kien truc ha tang mang WAN.xls

ITD_NW03_Guidance_Huong dan xay dung tai lieu ho so mang.doc

ITD_NW04_Huong dan dat ten truyen thong thiet bi mang.doc

ITD_NW05_Huong dan lap ke hoach nang cap mang LAN.doc

ITD_NW06_Checklist_Danh sach danh gia chat luong he thong mang LAN_WAN.doc

ITD_NW07_Huong dan chan doan xu ly su co he thong mang LAN.doc

ITD_NW08_Checklist_Ke hoach trien khai dich vu WAN.doc

ITD_NW09_Checklist_Ky nang va kinh nghiem cai dat bao tri he thong mang WAN.doc

ITD_NW10_Procedure_Quy trinh hoat dong hang ngay cua nguoi quan tri he thong mang.doc

ITD_NW11_Form_Ke hoach khoi phuc he thong_WAN.xls

ITD_NW12_Form_Cau hinh Software.xls

ITD_NW13_Form_Cau hinh Hardware.xls

ITD_NW14_Form_Cau hinh Server.xls

ITD_NW15_Form_Cau hinh dich vu Website.xls

ITD_NW16_Form_Cau hinh thiet bi INTERNET Hardware.xls

ITD_NW17_Form_Cau hinh thiet bi WIRELESS.xls

ITD_NW18_Form_Cau hinh dich vu DOMAIN.xls

ITD_NW19_Form_Cau hinh Server va cac dich vu cua Server.xls

ITD_NW20_Form_Cau hinh thiet bi ROUTER.xls

ITD_NW21_Form_Cau hinh dich vu DNS Server.xls

ITD_NW22_Form_Cau hinh thiet bi SWITCH.xls

ITD_NW23_Form_Cau hinh dich vu DHCP Server.xls

ITD_NW24_Form_Cau hinh thiet bi FIREWALL.xls

ITD_NW25_Form_Cau hinh Desktop_Laptop.xls

ITD_NW26_Form_Cau hinh CLI thiet bi SWITCH cisco.xls

ITD_NW27_Form_Cau hinh CLI thiet bi ROUTER cisco.xls

ITD_NW28_Form_Cau hinh chinh sach su dung cac dich vu he thong.doc

ITD_NW29_Diagram_Thong tin tai san so do mang Network.xls

ITD_NW30_Chinh sach xay dung tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc

ITD_NW31_Chinh sach xay dung ho so tai lieu he thong mang.doc

ITD_NW32_Chinh sach bao tri tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc

ITD_NW33_Chinh sach bao mat Wireless.doc

ITD_NW34_Chinh sach giam sat he thong mang IT.doc

ITD_NW35_Kien truc mang WLAN.pdf

ITD_NW36_Lap ke hoach cai dat mang WLAN.pdf

ITD_NW37_Tai lieu dao tao quan tri mang.pdf

ITD_NW38_Tai lieu thuc hanh quan ly va giam sat mang.pdf

ITD_NW39_Huong dan giam sat mang dua tren IP.pdf

ITD_NW40_Huong dan van hanh trung tam mang.pdf

  Network Management.rar  (11.08 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc