Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý Máy chủ (Server)

 

Quản lý Máy chủ (Server)


Server là máy tính chủ rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Máy chủ dùng để cài các chương trình điều khiển hệ thống máy trạm hoặc lưu trữ các dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và khách hàng. Theo thời gian hiệu suất của máy chủ bắt đầu xấu đi do quá nhiều thông tin được lưu trữ, nhiều chương trình chạy đồng thời và các sự cố rủi ro của máy chủ xảy ra có thể gây ra trở ngại rất lớn hoạt động kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp. Vì vậy để tránh các tình huống xấu xảy ra người quản trị hệ thống Server cần phải có biện pháp quản lý máy chủ từ khi cài đặt cho đến quá trình giám sát hoạt động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng liên quan đến các thành phần bên trong: Phần cứng, phần mềm ứng dụng, bảo mật, dịch vụ.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_SV01_Bieu mau giam sat an toan bao mat Server hang tuan.xls 

ITD_SV02_Chi tiet cong viec Bao tri ha tang IT.doc 

ITD_SV03_Chuan bi khoi phuc khi gap su co cua Server ung dung.doc

ITD_SV04_Cong viec can Chuan bi truoc khi cai dat Server.doc

ITD_SV05_Danh sach cac cong viec Bao ve an toan Server.doc

ITD_SV06_Danh sach cong viec Bao tri ha tang he thong mang May tinh va Server.doc

ITD_SV07_Danh sach cong viec Bao tri ha tang Server.doc

ITD_SV08_Danh sach cong viec Bao tri Windows Server.doc

ITD_SV09_Danh sach cong viec Giam sat he thong ha tang IT hang ngay.doc

ITD_SV10_Danh sach cong viec Giam sat Server Room.doc

ITD_SV11_Danh sach cong viec kiem tra Hoat dong Server ung dung hang ngay.doc

ITD_SV12_Danh sach cong viec kiem tra Hoat dong Server ung dung hang tuan.doc

ITD_SV13_Danh sach cong viec kiem tra Hoat dong Server ung dung hang thang.doc

ITD_SV14_Danh sach Kiem tra bao mat SQL Server.doc

ITD_SV15_Danh sach kiem tra Yeu cau dac tinh ky thuat cho Server ung dung.doc

ITD_SV16_Danh sach thong tin can chuan bi trien khai Server.xls

ITD_SV17_Form Kiem tra hoat dong Server Room hang ngay.doc

ITD_SV18_Huong dan bao tri Workstation_ Server va Network.doc

ITD_SV19_Huong dan chuan bi Cai dat Windows Server va Linux.doc

ITD_SV20_Huong dan cong viec bao mat Server.doc

ITD_SV21_Huong dan thu tuc cai dat Windows Server.doc

ITD_SV22_Ke hoach bao tri hoat dong he thong IT hang nam.doc

ITD_SV23_Ke hoach cai dat Email Server.doc

ITD_SV24_Ke hoach cai dat Windows Server.doc

ITD_SV25_Ke hoach du an nang cap Server.doc

ITD_SV26_Ke hoach nang cap Windows Server.doc

ITD_SV27_Kiem tra hoat dong Server ung dung theo dinh ky hang ngay-tuan-thang.doc

ITD_SV28_Kiem tra Server_PC_Network.doc

ITD_SV29_Kiem tra va danh gia bao mat Server va ha tang he thong IT.doc

ITD_SV30_Lich va ke hoach bao tri Windows Server hang ngay-tuan-thang.doc

ITD_SV31_So do Cai dat server.vsd

ITD_SV32_Thong tin tai san kien truc ha tang may chu Servers.xls

ITD_SV33_Thu tuc bao tri he thong Data-center va nguon dien.doc

ITD_SV34_Thu tuc cau hinh Windows Server.doc

  Server Management.rar  (2.07 MB)

Download những công cụ liên quan khác

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc