Trang chủ Toolkits CIO's Presentation

Essential CIO Tools

 


Những bài thuyết trình (presentation) chuẩn dành cho CIO để tiết kiệm thời gian, giao tiếp hiệu quả và xây dựng ảnh hưởng đối với tổ chức doanh nghiệp.

 

1. Presentation Slide chuyên đề mô hình kiến trúc doanh nghiệp cho CIO
    - Thiết kế mô hình kiến trúc doanh nghiệp cho hệ thống IT.ppt
    - Đánh giá và tối ưu năng lực kiến trúc doanh nghiệp.ppt
 
2. Presentation Slide chuyên đề chiến lược dành cho CIO
    - Phát triển chiến lược vận hành ERP.ppt
    - Phát triển chiến lược BPM.ppt
    - Phát triển chiến lược BI.ppt
    - Phát triển chiến lược công cụ BI.ppt
    - Phát triển chiến lược IT hỗ trợ Sales.ppt
    - Phát triển chiến lược quản trị SharePoint.ppt
    - Phát triển chiến lược tích hợp B2B.ppt
    - Phát triển chiến lược bảo mật thông tin.ppt
    - Phát triển chiến lược tích hợp ứng dụng.ppt
    - Phát triển chiến lược cơ cấu Data-center.ppt
    - Phát triển chiến lược quản lý nội dung.ppt
    - Phát triển chiến lược quản lý dữ liệu.ppt
    - Phát triển chiến lược BPM tổng thể.ppt
 
3. Templates quản lý dự án IT cho CIO
    - Xác định ưu tiên của dự án IT.xls
    - Đánh giá sự sẳn sàng các dự án.xls
    - Đánh giá các rủi ro của dự án.xls
    - Đề xuất dự án IT.doc
    - Điều lệ triển khai dự án.doc
    - Kế hoạch thực hiện dự án.doc
    - Các bài học sau dự án.doc
    - Kế hoạch kiểm tra dự án.doc
    - Đề xuất thành lập PMO cho IT.ppt
 
4. Presentation Slide chuyên đề ngân sách và chi phí cho CIO
    - Xây dựng ngân sách IT chứng minh tạo ra giá trị.ppt
    - Xây dựng và tối ưu hoá ngân sách bảo mật.ppt
    - Ngân sách IT giá trị đầu tư với CFO.ppt
    - Giảm chi phí Downtime với kế hoạch DR.ppt
    - Giảm chi phi và rủi ro quản trị hệ thống IT.ppt
    - Giảm chi phí và tăng giá trị với chiến lược Backup.ppt
    - Giảm chi phí với kiểm soát bản quyền Microsoft.ppt
    - Giảm chi phí với cơ cấu lại máy in.ppt
 
5. Presentation Slide chuyên đề dịch vụ cho CIO
    - Chuyển đổi Helpdesk thành ServiceDesk.ppt
    - Chuẩn hóa ServiceDesk - ITSM.ppt
    - Thiết kế và xây dựng Service Catalog.ppt
    - Phát triển Helpdesk vững mạnh.ppt
    - Cải tiến hoạt động IT với cam kết SLA nội bộ.ppt
    - Gắn kết IT với khách hàng.ppt
    - Áp dụng DevOps để phản hồi nhanh cho khách hàng.ppt
    - Vượt qua trở ngại quản lý yêu cầu.ppt
    - Xây dựng lộ trình máy tính End-User.ppt
    - Xây dựng lộ trình quản lý dịch vụ IT.ppt
    - Thành lập quy trình nhận biết lợi ích dịch vu IT.ppt
    - Thành lập quy trình quản lý sự cố.ppt
    - Thành lập quy trình quản lý vấn đề.ppt
    - Xây dựng lộ trình quản lý cấu hình.ppt
    - Thành lập quy trình quản lý triển khai.ppt
    - Thành lập chương trình đo lường dịch vụ dựa vào nhu cầu kinh doanh.ppt
    - Thành lập mô hình chi phí giá thành dựa vào dịch vụ IT.ppt
    - Cải tiến sự hài lòng khách hàng bằng mối quan hệ.ppt
 
6. Presentation Slide chuyên đề bảo mật thông tin cho CIO
    - Triển khai bảo mật Email.ppt
    - Bảo mật thông tin Email.ppt
    - Bảo mật thông tin và quản lý sự kiện.ppt
    - Hồ sơ tiếp cận quản lý chính sách IT.ppt
    - Phát triển lộ trình bảo mật mạng hiệu quả.ppt
    - Phát triển và triển khai chính sách bảo mật thông tin.ppt
    - Phát triển và triển khai chính sách bảo mật.ppt
    - Phát triển và triển khai chương trình quản lý sự cố bảo mật.ppt
    - Phòng tránh mất dữ liệu.ppt
    - Sử dụng chứng thực nhiều lớp bảo vệ người dùng.ppt
    - Bảo vệ môi trường Iaas & Paas.ppt
    - Bảo vệ triển khai chương trình SaaS.ppt
 
7. Presentation Slide chuyên đề rủi ro & Tuân thủ cho CIO
    - Đánh giá các mối đe dọa công nghệ.ppt
    - Đánh giá mối đe dọa hạ tầng.ppt
    - Quản lý rủi ro bảo mật IT.ppt
    - Xây dựng chương trình quản lý rủi ro IT định hướng kinh doanh.ppt
    - Phát triển và đánh giá rủi ro IT.ppt
    - Làm mới chương trình quản lý rủi ro IT.ppt
    - Xây dựng bản kế hoạch DRP đúng quy mô.ppt
    - Xây dựng tài liệu DRP.ppt
    - Thành lập hệ thống kiểm soát nội bộ IT hiệu quả giảm rủi ro.ppt
    - Xây dựng chương trình đào tạo nhận thức an toàn thông tin.ppt
    - Kiểm soát và cải tiến tuân thủ.ppt
    - Triển khai quản trị khủng hoảng IT.ppt
    - Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục.ppt
    - Xây dựng kế hoạch quản trị IT đáp ứng nhu cầu của kinh doanh.ppt
 
8. Presentation Slide chuyên đề kiểm toán hệ thống IT cho CIO
    - Chuẩn bị hoạt động kiểm toán.ppt
    - Thực hiện kiểm toán dữ liệu.ppt
    - Kiểm toán truy cập.xls
    - Kiểm toán truy cập dữ liệu.xls
    - Kiểm toán Application.xls
    - Kiểm toán Computer.xls
    - Kiểm toán Database.xls
    - Kiểm toán DRP.xls
    - Kiểm toán bảo hiểm.xls
    - Kiểm toán Internet.xls
    - Kiểm toán tổ chức IT.xls
    - Kiểm toán mật khẩu.xls
    - Kiểm toán chỉnh sách cá nhân.xls
    - Kiểm toán bảo vệ vật lý.xls
    - Kiểm toán bảo trì và phát triển ứng dụng.xls
    - Kiểm toán mua phần mềm.xls
    - Kiểm toán phát triển hệ thống.xls
    - Kiểm toán phòng tránh Virus.xls
 
9. Presentation Slide chuyên đề năng lực tổ chức IT
    - Chuyển đổi hệ thống IT với chiến lược thiết kế tổ chức IT.ppt
    - Thiết kế tổ chức IT.ppt
    - Cải tiến bộ phận IT một cách có hệ thống.ppt
    - Chuẩn bị phát triển năng lực bằng kế hoạch tốt.ppt
    - Cải tiến năng lực và chi phí bằng hệ thống quản lý Outsource.ppt
    - Phát triển kế hoạch đánh giá năng lực nhân viên.ppt
    - Huấn luyện năng lực nhân viên.ppt
    - Quản lý thay đổi tổ chức IT cho phù hợp.ppt
    - Sắp xếp công việc linh hoạt.ppt
    - Theo dõi kỹ năng lãnh đạo quan trọng.ppt
    - Quản lý mối quan hệ những người liên quan.ppt
    - Quản lý bàn giao tri thức nhân viên IT khi nghỉ việc.ppt
    - Tối ưu hoá Con người - Công nghệ - Ngân sách.ppt
    - Tăng năng suất làm việc của nhân viên IT.ppt
 
10. Presentation Slide chuyên đề tối ưu hệ thống IT cho CIO
    - Tối ưu mô hình vận hành IT.ppt
    - Tối ưu việc quản trị IT.ppt
    - Tối ưu quản trị thay đổi.ppt
    - Tối ưu mua sắm IT.ppt
    - Tối ưu quy trình quản lý thay đổi.ppt
    - Tối ưu quy trình ước lượng bảo trì ứng dụng.ppt
    - Tối ưu chiến lược bảo trì ứng dụng.ppt
    - Tối ưu quy trình bảo trì ứng dụng.ppt
    - Tối ưu tích hợp Data.ppt
    - Tối ưu báo cáo BI.ppt
    - Tối ưu quản lý hệ thống cải tiến sự chủ động linh hoạt.ppt
    - Tối ưu tập hợp yêu cầu phục vụ kinh doanh hiệu quả.ppt
    - Tối đa hoá giá trị kinh doanh.ppt
    - Tối ưu quy trình Testing - Ứng dụng Mobile.ppt
 

Download những công cụ liên quan khác

ITMG - We make business IT better

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc