Trang chủ Toolkits IT Helpdesk's Templates

IT Helpdesk/ ServiceDesk Templates

 


IT trong doanh nghiệp là tổ chức cung cấp và hỗ trợ dịch vụ IT, bộ phận Helpdesk là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT, để đánh giá, đo lường một trong những thành công hoạt động của bộ phận IT là sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Chúng tôi xây dựng ra các công cụ Helpdesk mục tiêu hỗ trợ bộ phận IT xây dựng quy trình một cách tốt nhất; hiểu được mong đợi của khách hàng, tăng cường về chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ.

1. Templates Trả lời tự động User-  Auto-Response Templates
    - Email & SMS trả lời tự động khi nhận được yêu cầu.doc
    - Email & SMS trả lời tự động khi đóng lại yêu cầu.doc
 
2. Templates Quy trình hỗ trợ Helpdesk - Helpdesk Process Templates
    - Quy trình yêu cầu hỗ trợ chung.ppt
    - Quy trình yêu cầu truy cập dịch vụ.ppt
    - Quy trình yêu cầu thay đổi quyền truy cập.ppt
    - Quy trình yêu cầu báo cáo dữ liệu Helpdesk.ppt
    - Quy trình Helpdesk.ppt
 
3. Templates Nhiệm vụ Heldesk - Helpdesk Duties Templates
    - Checklist quản lý Helpdesk.doc
    - Thư chào đón New User.doc
    - Checklist quyét Virus.doc
    - Checklist cài đặt phần mềm cho User.doc
    - Checklist gửi email cho User.doc
    - Checklist sử dụng phần mềm.doc
    - Checklist cài đặt phần mềm tiêu chuẩn.doc
    - Checklist cài đặt máy in cho User.doc
    - Checklist kết nối File Server cho User.doc
    - Checklist kết nối LAN cho User..doc
 
4. Templates Các loại yêu cầu User - User Request Templates
    - Form yêu cầu hỗ trợ sự cố.xls
    - Form yêu cầu cài đặt phần mềm.xls
    - Form yêu cầu tao Email.xls
    - Form yêu cầu chuẩn bị cho New User.doc
    - Form yêu cầu dịch vụ IT.doc
    - Form yêu cầu dữi Email ra bên ngoài.doc
    - Form yêu cầu truy cập Internet.doc
    - Form yêu cầu làm việc truy cập từ xa.doc
    - Form yêu cầu phân quyền thư mục.ppt
    - Form yêu cầu Reset mật khẩu.doc
    - Form yêu cầu cấp địa chỉ IP.doc
    - Form yêu cầu tăng quota Email.doc
 
5. Templates Khảo sát User định kỳ - User Survey Templates
    - Khảo sát định kỳ dịch vụ hỗ trợ Helpdesk.doc
    - Khảo sát định kỳ về chất lượng In ấn.doc
    - Khảo sát định kỳ về tốc độ truy cập Internet.doc
 
6. Templates Đánh giá kỹ năng và Kế hoạch đào tạo User - User Training Templates
    - Đánh giá kỹ năng sử dụng máy tính cho New User.doc
    - Đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm cho User.doc
    - Kế hoạch đào tạo cho user.doc
 
7. Templates User mới vào và nghỉ việc - New User & Terminal Templates
    - Hướng dẫn sử dụng hệ thống IT New User.doc
    - Checklist & Biên bản thu hồi tài sản và tài khoản khi User nghỉ việc.doc
 
8. Templates KnowledgeBase/ FAQ - KB & FAQ Templates
    - Danh sách các sự cố thường gặp và cách giải quyết - Computer/ Laptop - Printer - Lan/Wlan - Software.xls
    - Các câu hỏi thường gặp và trả lời.xls
 
9. Templates Mức ưu tiên dịch vụ - Severity Priority Templates 
    - Bảng cam kết mức ưu tiên hỗ trợ dịch vụ SLA.xls
    - Bảng cam kết mức ưu tiên vận hành dịch vụ OLA.xls
    - Danh sách phân công công việc hàng ngày.xls
    - Danh sách thiết bị tài sản IT.xls
    - Danh sách kho thiết bị / Mực in dự phòng - Sparepart.xls
 
 

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc