Hỗ trợ trực tuyến

Lịch tháng hiện tại

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief

   Các khóa học sắp khai giảng tại HCM và HN

Chương Trình Đào Tạo

Địa Điểm Dự kiến
Khai Giảng
Lịch Học Thời Lượng Học Phí

(đã giảm 20%)

GIÁM ĐỐC IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

24-11-2019

Chủ nhật 10 buổi 12,500,000

HN

25-11-2019

Thứ 2-6

TRƯỞNG PHÒNG IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

23-11-2019

Thứ 7 10 buổi 10,000,000

HN

25-11-2019

Thứ 2-6

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

30-11-2019

Thứ 7 10 buổi 8,500,000

HN

02-12-2019

Thứ 2-6

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

08-12-2019

Chủ nhật 10 buổi 10,000,000

HN

09-12-2019

Thứ 2-6

KIỂM TOÁN IT NỘI BỘ - IT  AUDITOR

HCM

15-12-2019

Chủ nhật

6 buổi 6,500,000

HN

20-12-2019

Thứ 6-7-CN

ITIL V3 FOUNDATION

HCM

28-12-2019

Thứ 7-CN 6 buổi 6,500,000

HN

23-12-2019

Thứ 2,4,6

KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

QUẢN LÝ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Liên hệ

4 buổi

In-house

QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

KỸ NĂNG HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SERVICEDESK

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

KỸ NĂNG CHO CHUYÊN VIÊN IT

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT - ITSM

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

QUẢN TRỊ RỦI RO IT

HCM/ HN

Liên hệ

4 buổi

In-house

KỸ NĂNG GIÁM SÁT IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Liên hệ

4 buổi

In-house

KỸ NĂNG BÁN HÀNG GIẢI PHÁP CNTT

HCM/ HN

Liên hệ

6 buổi

In-house

NHẬN THỨC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

HCM/ HN

Liên hệ

1 buổi

In-house

                                                                                                                                     

Với tất cả các khóa học đang triển khai, các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

C.I.O

 • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dự án dành cho CIO

 • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT dành cho CIO              Xem chi tiết...

IT Manager

IT Admin

IT Helpdesk

 • Templates Trả lời tự động User-  Auto-Response Templates

 • Templates Quy trình hỗ trợ Helpdesk - Helpdesk Process Templates

 • Templates Nhiệm vụ Heldesk - Helpdesk Duties Templates

 • Templates Các loại yêu cầu User - User Request Templates

 • Templates Khảo sát User định kỳ - User Survey Templates

 • Templates Kỹ năng và đào tạo User - User Training Templates

 • Templates KnowledgeBase/ FAQ - KB & FAQ Templates         Xem chi tiết...   

Bế giảng Khóa học Quản Lý và Vận Hành IT, tổ chức tại Công Ty CP Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh, Tp. Cam Ranh - Ngày (18-23/11/2019).

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K48), tổ chức Public tại Tp.HCM từ ngày (12/10/2019 - 16/11/2019).
 

Bế giảng Khóa học Giám Đốc Dự Án IT cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM từ ngày (25/08/2019 - 06/10/2019).
 

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp Level 1 cho Công Ty Tích Hợp CMC - Sài Gòn - Ngày (24/08-07/09/2019).

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Dịch Vụ & Giải Pháp CNTT cho Trung Tâm Dịch Vụ CNTT, VNPT Thanh Hóa - Ngày (21-22/08/2019).

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp cho Trung Tâm Hỗ Trợ CNTT, TechcomBank Vietnam - Ngày (10-11/08/2019).

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM từ ngày (07/07/2019 - 04/08/2019).
 

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K47), tổ chức Public tại Tp.HCM từ ngày (29/06/2019 - 03/08/2019).
 

Bế giảng Khóa học IT ServiceDesk Analyst cho bộ phận ServiceDesk của Tập đoàn Công Nghệ CMC - Hà Nội - Ngày (02-03/07/2019).

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức Public tại Tp.HCM - Diễn ra trong 3 ngày (15-16-22/06/2019).

 

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Quản Lý IT Chuyên Nghiệp tại BP.CNTT Hệ Thống Trường QT Việt Úc Tp.HCM - Ngày 03-04/06/2019.

 

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Quản Lý IT Chuyên Nghiệp tại BP.CNTT Hệ Thống Trường QT Việt Úc Tp.HCM - Ngày 03-04/06/2019.


     

Khách Hàng Của Chúng Tôi

                                                                                                                                                                                   
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc