Hỗ trợ trực tuyến

   

Lịch tháng hiện tại

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Để thành công bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?
Hãy phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief

   Các khóa học sắp khai giảng tại HCM và HN

1. GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CIO

HCM

07-01-2018

Chủ nhật

40 giờ

HN

11-12-2017

Thứ 2-6

40 giờ

2. KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT TOÀN DIỆN - IT MANAGER

HCM

06-01-2018

Thứ 7

40 giờ

HN

18-12-2017

Thứ 2-6

40 giờ

3. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG - IT ADMINISTRATOR

HCM

20-01-2018

Thứ 7

40 giờ

HN

23-12-2017

Thứ 7

40 giờ

4. KỸ NĂNG HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP - IT HELPDESK

HCM

21-01-2017

Chủ nhật

24 giờ

HN

24-12-2018

Chủ nhật

24 giờ

5. KỸ NĂNG CHUYÊN VIÊN IT - IT SPECIALIST

HCM

08-01-2018

Thứ 2-4-6

24 giờ

HN

25-12-2017

Thứ 2-4-6

24 giờ

6. ITIL V3 FOUNDATION

HCM

15-01-2018

Thứ 2-4-6

24 giờ

HN

25-12-2017

Thứ 3-5-7

24 giờ

7. THIẾT KẾ QUY TRÌNH VẬN HÀNH DỊCH VỤ IT

HCM

09-01-2018

Thứ 3-5-7

40 giờ

HN

25-12-2017

Thứ 7

40 giờ

8. QUẢN LÝ DỰ ÁN IT - IT PROJECT MANAGEMENT

HCM

14-01-2018

Chủ nhật

40 giờ

HN

31-12-2017

Chủ nhật

40 giờ


    + 8 GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT TẠO NÊN INFOCHIEF

Với tất cả các khóa học đang triển khai, các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

Click: Xem chuyên trang đào tạo Online của Infochief

C.I.O Templates

 • Mô hình kiến trúc doanh nghiệp dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dự án dành cho CIO

 • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT dành cho CIO              Xem chi tiết...

 

IT Manager Templates

IT Admin Templates

IT Helpdesk Templates

 • Templates Trả lời tự động User-  Auto-Response Templates

 • Templates Quy trình hỗ trợ Helpdesk - Helpdesk Process Templates

 • Templates Nhiệm vụ Heldesk - Helpdesk Duties Templates

 • Templates Các loại yêu cầu User - User Request Templates

 • Templates Khảo sát User định kỳ - User Survey Templates

 • Templates Kỹ năng và đào tạo User - User Training Templates

 • Templates User mới vào và nghỉ việc - New User & Terminal Templates

 • Templates KnowledgeBase/ FAQ - KB & FAQ Templates

 • Templates Mức ưu tiên dịch vụ - Severity Priority Templates       Xem chi tiết...

                                                                                                                                                                                   

Khách hàng của chúng tôi

 • Associations-Image1
 • Associations-Image2
 • Associations-Image3
 • Associations-Image4
 • Associations-Image5
 • Associations-Image6
 • Associations-Image7
 • Associations-Image8
 • Associations-Image9
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10
 • Associations-Image10