Thông Báo

Hỗ trợ trực tuyến

   

Lịch tháng hiện tại

Trên 1000 nhà quản lý IT của 700+ doanh nghiệp đã tham gia khóa học tại Infochief

Bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?
Hãy phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief

Các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng IT cực kỳ quan trọng nó là yếu tố cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước. Các cá nhân, nhân viên IT cũng thu được nhiều lợi ích từ việc đầu tư tham dự các khóa học này, chúng tôi giúp bạn tư duy hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, phương pháp quản trị cũng như quy trình vận hành hệ thống IT một cách toàn diện và chuyên nghiệp.

Các khóa học sắp khai giảng


Nơi đào tạo

Khai giảng

Thời gian
1

KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT THỰC HÀNH
(IT Manager)

Khoá 32

Tp.HCM

13-05-2017

40 giờ

2

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN
(CIO)

Khoá 5

Tp.HCM

06-05-2017

40 giờ

3

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IT THỰC HÀNH
(IT Administrator)

Khoá 8

Tp.HCM

20-05-2017

40 giờ

4

KỸ NĂNG HỖ TRỢ USER CHUYÊN NGHIỆP
(IT Helpdesk)

Khoá 17

Tp.HCM

27-05-2017

32 giờ

5

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC IT
(IT Specialist)

Khoá 4

Tp.HCM

08-04-2017

24  giờ

6 QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT
(IT Service Management)
Khoá 7 Tp.HCM 15-04-2017 40 giờ
7

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SERVICEDESK
(ServiceDesk Analyst)

Khoá 6

Tp.HCM

22-04-2017

24  giờ

- Bên cạnh mô hình đào tạo public được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của infochief, chúng tôi còn chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước, gọi là hoạt động “đào tạo in-house” Xem thêm...

    + 8 GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT TẠO NÊN INFOCHIEF

LÀM THẾ NÀO CHỨNG NHẬN CỦA INFOCHIEF GIÚP BẠN THÀNH CÔNG TRONG NGHỀ NGHIỆP IT

                                                                                                                                                                                   

Khách hàng của chúng tôi