Những Kỹ Năng Của Người Quản Lý Giỏi

Những Kỹ Năng Của Người Quản Lý Giỏi

Những Kỹ Năng Của Người Quản Lý Giỏi Kỹ năng KỸ THUẬT Người quản lý phải thành thạo những lĩnh vực công việc cụ thể. Điều này sẽ đem lại uy tín và kiến thức để thuyết phục mọi người làm công việc tương ứng. Kỹ năng NHÂN SỰ Người quản lý phải biết cách làm việc với con người. Kỹ năng NHẬN ĐỊNH Người làm quản ý có thể nhìn nhận tổ chức như…

Xem chi tiết
1 2 3 4