5 Nguyên tắc vàng quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp

5 Nguyên tắc vàng quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp

    1. Không nên dao động vì những lời quảng cáo hay hứa hẹn tiếp thị. Phải rất thực dụng khi mua thiết bị tin học. Bạn không hẳn phải dùng tất cả các chức năng hay tính năng của thiết bị được quảng cáo. Thay vào đó, nên tập trung vào việc làm cho các ứng dụng nòng cốt vận hành tốt. Việc này sẽ làm cho công việc kinh doanh trở nên…

Xem chi tiết
1 2