Dùng RFID để theo dõi tài sản CNTT

Dùng RFID để theo dõi tài sản CNTT

Dùng RFID để theo dõi tài sản CNTT5 (100%) 2 votes   Trước đây, các nhân viên của ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Roseville thuộc bang California (Mỹ) thường xếp hàng tại trung tâm dữ liệu vào cuối mỗi ngày làm việc. Họ đứng đó để chờ đưa máy tính xách  tay của mình cho một nhân viên an ninh, người sẽ đối chiếu số series của máy với danh sách gắn kết…

Xem chi tiết