Giá trị của Kế hoạch CNTT dài hạn

Giá trị của Kế hoạch CNTT dài hạn
5 (100%) 1 vote

Dựa trên phân tích các hoạt động và sự hiểu biết về các mục tiêu kinh doanh:

  • Phạm vi tự động hóa được xác định và chứng minh
  • Các ưu tiên và trình tự tự động hóa được xác định

Dựa trên phân tích hiện trạng CNTT và sự hiểu biết về phạm vi tự động hóa tiên tiến:

  • Xác định mục tiêu hợp lý cho hiện trạng của các hệ thống ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT
  • Xác định các dự án CNTT hợp lý và thực tế

Dựa vào mục tiêu CNTT, các ưu tiên và trình tự tự động hoá, phân tích các dự án CNTT:

  • Xác định ngân sách tự động hóa (được phân bổ cho năm tới và củng cố trong 2-5 năm tới)
  • Đạt được sự hiểu biết lẫn nhau giữa kinh doanh và CNTT và chuẩn bị chương trình CNTT cho năm tới.
Hãy like và chia sẽ bài viết:
20