CIO và chiến lược khắc phục thảm họa trong doanh nghiệp

CIO và chiến lược khắc phục thảm họa trong doanh nghiệp
5 (100%) 20 votes

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động, việc đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chiến lược khắc phục thảm hoạ nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành công nghệ cũng như hoạt động tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cốt yếu nhất

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hạ tầng công nghệ đóng vai trò nền tảng cho mọi hoạt động trong việc vận hành doanh nghiệp hiện đại. Với sự kết nối chặt chẽ giữa mọi bộ phận, hầu như mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp đều dễ bị tổn thương hay gián đoạn bởi những tác động chủ quan bên ngoài. Những rủi ro không thể lường trước này có thể khiến cho việc kinh doanh đình trệ nhiều ngày. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thậm chí chỉ vài phút đồng hồ đã có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động và lấy thông tin làm đầu như vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chiến lược khắc phục thảm hoạ nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành công nghệ cũng như hoạt động tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cốt yếu nhất. Chiến lược khắc phục thảm hoạ và đảm bảo sự vận hành liên tục có tầm quan trọng như những chiến lược kinh doanh hay marketing khác, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp cỡ nhỏ của Mĩ, khoảng 25% doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động sau ảnh hưởng của các thảm hoạ. Chính vì vậy, cần có chiến lược khắc phục với những giải pháp và kế hoạch cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại để có thể tiếp tục hoạt động sau những gián đoạn hay thảm hoạ nghiêm trọng. Vấn đề này không chỉ tuỷ thuộc vào hạ tầng kĩ thuật mà còn rất cần đến yếu tố con người. Theo đó, vai trò của CIO đang ngày càng được để cao. CIO không chỉ là người xây dựng và tiêu chuẩn hoá hạ tầng công nghệ mà còn giữ trọng trách trong việc hoạch định chính sách và tổ chức thực thi các biện pháp nhằm đảm bảo cho hệ thống thông tin được toàn vẹn và vận hành liên tục. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của những người đang nắm giữ vai trò CIO – lãnh đạo CNTT tại các doanh nghiệp đều khẳng định, chiến lược khắc phục thảm hoạ ở Việt Nam vẫn còn rất yếu, trong đó nhận thức của các doanh nghiệp vẫn chưa cao và đa số không chú trọng đến vấn đề này. Rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa đầu tư vào việc một cách có chiến lược và mang tính dài hạn, hầu hết chỉ chú trọng giải quyết các vấn đề ngắn hạn. Một hệ quả tất yếu là tầm quan trọng của các CIO và việc làm sao để tạo điều kiện cho các CIO xây dựng hệ thống và chiến lược khắc phục thảm hoạ một cách hiệu quả còn bị xem nhẹ.

Nguồn: http://www.pcworld.com.vn

Hãy like và chia sẽ bài viết:
20