Quản Trị Sự Cố Hạ Tầng CNTT

Quản Trị Sự Cố Hạ Tầng CNTT

  Quản trị sự cố mạng liên quan chặt chẽ với quản trị dịch vụ mạng và đây là điểm giao dịch chính, duy nhất cho tất cả những người sử dụng công nghệ thông tin (IT). Khi dịch vụ mạng bị dán đoạn hoặc không cung cấp được dịch vụ, thì ưu tiên hàng đầu trong lúc này là khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ như lúc ban đầu càng nhanh càng…

Xem chi tiết
1 2 3 6