5 Câu hỏi CEO dành cho CIO

5 Câu hỏi CEO dành cho CIO

Từ  khi kinh tế suy thoái khiến ngân sách CNTT bị cắt giảm rất đáng kể, gây ra những vấn đề nghiêm trong trong hoạt động của các doanh nghiệp… Việc khắc phục phụ thuộc vào kết qủa của câu chuyện giữa CEO và CIO. CEO có 5 câu hỏi cho CIO… Theo Rudy Pourier, đối tác của Công ty Tư vấn quốc tế Bain và là lãnh đạo bộ phận CNTT của công ty này, sự cắt…

Xem chi tiết
1 2 3 6