CIO và những thách thức của thời đại

CIO và những thách thức của thời đại

Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, thế giới cũng trở nên lệ thuộc hơn vào các xu hướng phát triển của ngành IT. Các CIO, giờ đây được nhìn nhận như là một trong các nhân tố chủ chốt, vơi vai trò đặc biệt trong việc định hướng kinh doanh CIO ngày nay đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bằng…

Xem chi tiết
1 2 3 13