Chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin

Chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin

Ngày nay hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm nhiều thiết bị với số lượng lớn để đảm bảo phục vụ liên tục cho các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đặt ra thách thức lớn cho việc chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin từ thiết bị mạng, máy chủ cho đến ứng dụng. Các chính sách bắt buột phải tuân thủ của doanh nghiệp thông thường…

Xem chi tiết
1 2