Các biện pháp giảm chi phí CNTT hiệu quả

Các biện pháp giảm chi phí CNTT hiệu quả

Có đến hàng trăm cách thức giảm chi phí công nghệ thông tin (CNTT) và hầu hết người làm việc trong lĩnh vực CNTT đều nghe về chúng, từ “gắn kết CNTT với chiến lược kinh doanh” cho đến “xanh hóa trung tâm dữ liệu”… Tuy nhiên, sau khi bộ phận CNTT đã có những bước đi cần thiết, như hợp nhất và ảo hóa trung tâm dữ liệu hoặc dùng phần mềm nguồn mở,…

Xem chi tiết
1 2 3 4