Giải Pháp Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp

Giải Pháp Xây dựng chiến lược Công nghệ Thông tin cho Doanh nghiệp

“Ngày nay, tất cả mọi công ty đều có liên quan đến ngành công nghệ thông tin (CNTT). Sự khác biệt nằm ở chỗ họ sử dụng công nghệ đó như thế nào”. Tuyên bố của ông Percy Barnevik, giám đốc tập đoàn ABB cách đây khá lâu nhưng vẫn mang tính thời sự. Mạng Internet và những gì nó đại diện với tốc độ phát triển nhanh chóng đã ảnh hưởng rất lớn tới…

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 10