Chiến Lược Phát Triển Ngành Công Nghệ Thông Tin Trong Tương Lai

Chiến Lược Phát Triển Ngành Công Nghệ Thông Tin Trong Tương Lai

Chiến Lược Phát Triển Ngành Công Nghệ Thông Tin Trong Tương Lai Công nghệ thông tin (CNTT) hiểu theo nghĩa rộng và tổng quát nhất là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, lưu trữ, truyền dẫn thông tin, xử lý, khai thác thông tin. Hiện tại ngành CNTT phân thành 5 chuyên ngành chính: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền…

Xem chi tiết
1 2 3 4 10