Các chiến lược sao lưu dữ liệu

Các chiến lược sao lưu dữ liệu

Bảy chiến lược thiết thực: dùng ổ USB lưu trữ, sao lưu qua Internet hoặc mạng nội bộ, sao lưu Windows hoặc giữ các tập tin đa phương tiện có dung lượng lớn như nhạc hay phim. Dường như không phải ai cũng thích sao lưu, tuy nhiên đôi lúc nó sẽ là bùa hộ mệnh của bạn. Giả sử rơi vào tình huống sau: Ở quán cà phê, tên trộm đã đánh cắp máy…

Xem chi tiết
1 2