Hỗ trợ trực tuyến

   

Cảm nhận học viên

Tôi có cơ hội để học hỏi, tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý cũng như lãnh đạo CNTT của tôi.

(Le Phi Nhien, IT Manager, ALTUS, HCM)

Phương pháp huấn luyện với tiêu chí chia sẽ, trao đổi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin trong suy nghĩ và ra quyết định của mình. Đề án cuối kỳ khá thú vị và bổ ích.

(Luong Khanh, IT Deputy Manager, OCB, HCM)

Nội dung đào tạo không tập trung vào kỹ thuật, công nghệ mà chú trọng chủ yếu về các giá trị, lợi ích mà IT đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Vo Thanh Luan, IT Manager, CK MIEN NAM, HCM)

Chương trình học này giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả.

(Nguyen Thanh Hien, IT Manager, VNPT, LONG AN)

Tôi đã được trang bị khối lượng kiến thức rất lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển nghề quản trị CNTT hiện nay và trong tương lai, chương trình thật sự bổ ích.

Le Phu Hoang, IT Manager, BMW Importer, HCM

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC
MICROSOFT OUTLOOK 2012 - LEVEL 1 (Basic)

 

Giới thiệu nội dung khóa học này

    Khóa học này hướng dẫn học viên các chức năng cơ bản và đặc biệt của Outlook 2012. Học viên sẽ học cách tạo, gửi Email và forward Email, cách quản lý Massage và file đính kèm, cấu hình các thông số của thông điệp Email, sử dụng thư mục tìm kiếm. Bên cạnh đó học viên sẽ quản lý thông tin địa chỉ liên lạc, tạo lịch hẹn và lịch họp một cách thông thạo.

Thời lượng học: 1 ngày

Nội dung chương trình
 

Prerequisites:

Windows 7 Basic or equivalent experience

 

Unit 1 : Getting started

• The program window
   
Exploring the Outlook window
    Examining the Navigation pane
    Accessing folders
    Navigating tabs
    Using the Reading pane
    Using the To-Do Bar
Outlook Today
    Accessing folders from Outlook Today
    Customizing Outlook Today
• Getting help
   
Getting help 

Unit 2 : E-mail  

 

• Reading messages
   
Exploring the Inbox
    Previewing and reading a message
• Creating and sending messages
   
Creating and sending a message
    Working with automation features
    Formatting a message
    Checking a message’s spelling
    Pasting content from an Office document
• Working with messages
   
Replying to a message
    Forwarding a message
    Inserting a hyperlink
    Deleting and restoring a message
• Handling attachments
   
Sending and forwarding attachments
    Inserting, attaching, and compressing images
    Previewing and saving an attachment 

Unit 3 : E-mail Management

 

• Setting message options
   
Defining delivery options
    Specifying a delayed e-mail delivery
    Specifying an e-mail reply address
    Using delivery and read receipts
    Flagging an e-mail message
    Using the Reminders window
• Managing junk e-mail
   
Exploring junk e-mail management features
• Using Search folders
   
Setting up a Search folder
    Using a Search folder
• Printing messages and attachments
   
Printing messages and attachments

Unit 4 : Contacts

 

      • Working with contacts
    Exploring Contacts
    Adding contacts
    Modifying a contact
    Attaching items to a contact
    Adding a contact from the same company
    Forwarding and saving contacts
    Viewing your contacts
    Editing an electronic business card
    Printing contacts
• Using contact groups
    Creating and using a contact group
    Modifying a contact group
• Using the People Pane
   
Examining the People Pane
    Viewing custom photos in the People Pane
    Viewing contact details

Unit 5 : Tasks

 

·     • Working with tasks
   
Exploring the Tasks folder and the To-Do Bar
    Creating and deleting tasks
    Editing a task
    Adding a recurring task
    Marking a task as completed
    Viewing tasks
• Managing tasks
   
Assigning a task
    Accepting and declining a task request
    Sending a task status report
    Tracking an assigned task
    Setting task options
    Printing tasks  

Unit 6 : Appointments and events 

 

·     • Creating and sending appointments
    Exploring the Calendar
   Setting up an appointment
   Adding a recurring appointment
   Creating an appointment from an e-mail message
• Modifying appointments
    Editing an appointment’s text
    Modifying a recurring appointment
    Deleting and restoring an appointment
• Working with events
    Adding an event
    Adding an annual event
• Using Calendar views
    Exploring Calendar views
    Exploring Calendar shortcuts
    Customizing the Calendar
    Displaying multiple time zones
    Adding holidays to the Calendar
    Printing a Calendar 

Unit 7 : Meeting requests and responses

 

• Scheduling meetings
   
Creating and sending a meeting request
    Reading and accepting a meeting request
    Displaying and hiding calendars
    Scheduling a meeting
    Declining a meeting request
    Adding a recurring meeting
    Proposing a new time for a meeting
    Modifying a meeting
• Managing meetings
   
Reserving resources in a meeting request
    Reviewing meeting responses
    Adding meeting attendees
    Contacting meeting attendees
    Canceling a meeting