Hỗ trợ trực tuyến

Học viên nói về khóa học

"Tôi có cơ hội để học hỏi, tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý cũng như lãnh đạo CNTT của tôi."
Le Phi Nhien, IT Manager, ALTUS, HCM
"Phương pháp huấn luyện với tiêu chí chia sẽ, trao đổi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin trong suy nghĩ và ra quyết định của mình. Đề án cuối kỳ khá thú vị và bổ ích !"
Luong Khanh, IT Deputy Manager, OCB, HCM
"Nội dung đào tạo không tập trung vào kỹ thuật, công nghệ mà chú trọng chủ yếu về các giá trị, lợi ích mà IT đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp"
Vo Thanh Luan, IT Manager, CK MIEN NAM, HCM
"Chương trình học này giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả."
Nguyen Thanh Hien, IT Manager, VNPT, LONG AN
"Tôi đã được trang bị khối lượng kiến thức rất lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển nghề quản trị CNTT hiện nay và trong tương lai, chương trình thật sự bổ ích"
Le Phu Hoang, IT Manager, BMW Importer, HCM

Sách dành cho người CIO

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO
Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
Người lãnh đạo CIO mới
Tác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
Kinh doanh IT thực tế
Tác giả :
Richard Hunter, George Westerman
Trang chủ Các khóa học Trưởng phòng IT chuyên nghiệp - IT Manager - Các câu hỏi thường gặp


Các từ viết tắc Người lãnh đạo IT cần biết

3G

third generation wireless technology

ABB

activity-based budgeting

ABC

activity-based costing

ABCM

activity-based cost management

API

application program interface

ASP

application service provider

ATM

asynchronous transfer mode

AVS

address verification service

B2B

business to business

B2C

business to customer

B2E

business to employee

B2M

business to mobile

BASDA

Business and Accounting Software Developers Association

BCI

business community integration

BPM

business process management

BPMI

Business Process Management Initiative

BPR

business process re-engineering

BSC

balanced scorecard

BU

business unit

C2C

customer to customer

CEO

chief executive officer

CFO

chief finance officer

CIO

chief information officer

CNP

cardholder not present

COD

capacity on demand

 

COO

chief operations officer

CPFR

collaborative planning, forecasting and replenishment

CRM

customer relationship management

CTI

computer and telephone integration

CTX

consortium trading exchange

DAS

direct attached storage

DCM

demand chain management

DOS

denial of service

DSS

decision support system

 

E2E

end-to-end [processes]

 

 EAI

enterprise application integration

EBPP

electronic bill presentment and payment

ECCMA

Electronic Commerce Code Management Association

EDI

electronic data interchange

 

EFT

electronic funds transfer

EI

enterprise integration

EIAC

Electronic International Attribute Code

EIP

enterprise information portal

EIPP

electronic invoice presentment and payment

 

EIS

enterprise information system

EMS

enhanced messaging service

ERP

enterprise resource planning

ESA

enterprise service automation

FAQ

frequently asked questions

GPRS

general packet radio service

GPS

global positioning system

 

GSM

global system for mobile communications

HR

human resources

HSCSD

 high speed circuit switched data

HTML

hypertext mark-up language

HTTP

hypertext transfer protocol

 

IM

instant messaging

 

IP

Internet protocol

 

IPR

intellectual property rights

IS

information system

 

iSCSI

small computer system interface (electronic)

ISDN

Integrated Services Digital Networkvi

ISP

Internet service provider

 

IT

information technology

 

IVX

 independent vertical exchange

KIS

keep it simple

 

KPI

key performance indicator

LAN

local area network

LCV

lifetime customer valuation

MD

managing director

 

MMS

 multimedia messaging service

MRO

 maintenance, repairs and operations

NAS

 network attached storage

 

NPI

non-production item

 

NPV

net present value

 

OLAP

Online analytical processing

OPA

Online Privacy Alliance

OSI

open systems interconnection

OTD

order to delivery

 

P/ABT

process/activity-based techniques

 

P2P

peer to peer

PBA

Process-based accounting

PBB

priority-based budgeting

PBM

process-based management

PBT

 process-based techniques

PDA

personal digital assistant

 

PIN

personal identification number

PKI

public key infrastructure

PLM

product lifecycle management

POS

point of sale

 

PR

public relations

PSA

professional services automation

PSP

payment service provider

 

PTX

private trading exchange

 

RF

radio frequency

ROI

 return on investment

 

S/DCM

supply/demand chain management

 

SAN

storage area network

 

SBU

strategic business unit

 

SCM

supply chain management

SLA

service level agreement

SME

small or medium-sized enterprise

SMS

short message service

SOAP

simple object access protocol

 

 SPO

service process optimization

 

SRM

services relationship management

SSC

 shared service centre

SSL

 Secure Socket Layer

STP

 straight through processing

SWOT

strengths, weaknesses, opportunities, threats

 

TCO

total cost of ownership

 

TCP/IP

transmission control protocol/Internet protocol

UDDI

Universal Description Discovery and Integration project

UM

unified messaging

 

UMTS

Universal Mobile Telephone System

UNSPSC

Universal Standard Product and Services Classification

 

VAN

value added network

VBM

value-based management

 

VoIP

 voice over Internet protocol

 

VPN

virtual private network

 

W3C

World Wide Web Consortium

 

WAN

wide area network

 

WAP

wireless application protocol

 

WLAN

wireless local area network

XBML

extensible business mark-up language

XBRL

extensible business reporting language

XML

extensible mark-up language

 

XMS

extended message service

Y2K

year 2000

 

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc