Trang chủ Bản tin đào tạo

HỒ SƠ KHÓA HỌC

KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT CHUYÊN NGHIỆP - TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC (VAS)

1. Giới thiệu công ty khách hàng

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) được thành lập vào năm 2004, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học. VAS được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia. Hiện VAS đang giảng dạy hơn 8.500 học sinh từ mầm non đến lớp 12 tại 8 cơ sở nằm ở thành phố Hồ Chí Minh.

VAS được công nhận là Thành viên các Trường Quốc tế Cambridge (Cambridge School) bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE). CIE là tổ chức giáo dục hàng đầu cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 đến 19 tuổi. Học sinh tại VAS sẽ thi để lấy các bằng cấp quốc tế của Cambridge như Cambridge Checkpoints, IGCSE và A Level.

Địa chỉ: 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

2. Nhu cầu đào tạo của khách hàng đối với khóa học

- Tổ chức hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp theo mô hình dịch vụ ITSM.
- Xây dựng quy trình, thủ tục quản lý tài sản, cấu hình cũng như giám sát sự thay đổi.
- Xây dựng các quy chế bảo mật, chính sách hoạt động cần thiết của bộ phận IT.
- Phân tích, xác định rủi ro tồn tại trong hệ thống IT, thiết lập và triển khai các kế hoạch dự phòng đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.
- Thiết lập KPI của bộ phận IT và của các nhóm chức năng IT hàng năm.
- Tổ chức, phân công, hướng dẫn và đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của nhân viên cấp IT dưới.
- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lãnh đạo tạo động lực cho nhân viên IT cấp dưới.

3. Nội dung khóa học

PHẦN 01: TỔ CHỨC HỖ TRỢ USER
Quy tắc thiết kế dịch vụ IT hỗ trợ User
Các bước xây dựng Catalog dịch vụ IT
Thiết lập bảng cam kết thời gian hỗ trợ dịch vụ (SLA, OLA)
Thiết kế quy trình hỗ trợ dịch vụ IT (Request/ Incident/ Problem process)
Các thủ tục Helpdesk.
Chọn lựa mô hình hỗ trợ dịch vụ IT (ServiceDesk Models)
Phần mềm công cụ ghi nhận, theo dõi hỗ trợ dịch vụ (Ticket management)
Đào tạo nhân viên hỗ trợ (IT Helpdesk/ ServiceDesk)
Tiêu chí đánh giá KPI hỗ trợ dịch vụ
Thực hành: IT User Support Plan


PHẦN 02: QUẢN LÝ HẠ TẦNG HỆ THỐNG IT
Xác định phạm vi và phân loại tài sản IT
Vòng đời tài sản IT trong tổ chức doanh nghiệp
Quy trình quản lý tài sản IT (Asset management process)
Công cụ phần mềm quản lý tài sản IT
Phân công nhiệm vụ hoạt động kiểm soát và bảo trì tài sản IT
Hoạt động quản lý cấu hình tài sản IT (Configuration process)
Cấu hình dịch vụ ứng dụng IT (Application Configuration)
Cấu hình quản lý hạ tầng IT (Infrastructure Configuration)
Quy trình quản lý sự thay đổi (Change)
Quy trình quản lý triển khai thay đổi (Deployment)
Quy trình quản lý tính sẵn sàng & Năng lực IT ( Availability & Capacity)
Các loại báo cáo tài sản IT hàng năm
Thực hành: IT Asset & Change Mgt Plan


PHẦN 03: QUẢN LÝ BẢO MẬT & RỦI RO IT
Tầm quan trọng của chính sách IT
Xây dựng chính sách và thủ tục bảo mật IT
Tổ chức đào tạo nhận thức và triển khai chính sách hiệu quả
Phân loại rủi ro IT và các chiến lược đối phó rủi ro
Quy trình đánh giá & quản lý rủi ro IT (IT assessment)
Xây dựng bảng kế hoạch quản lý rủi ro (RMP - Risk management plan)
Xây dựng bảng kế hoạch khôi phục thảm họa (DRP - Disater recovery plan)
Quy trình khôi phục rủi ro IT và quản lý khủng hoảng (Crisis management)
Thực hành: IT Security Mgt Plan


PHẦN 04: QUẢN LÝ BỘ PHẬN IT & NHÓM IT
Quy trình vận hành tổ chức IT chuyên nghiệp (IT Operation process)
3 Sơ đồ quản trị tổ chức IT (IT Organization Models)
Đánh giá chất lượng năng lực tổ chức IT (IT Capacity Matrix)
Xây dựng bảng tự đánh giá kiến thức và kỹ năng IT
Xây dựng ma trận phân công nhiệm vụ cho nhân viên IT (Duties list)
Hướng dẫn công việc vận hành hệ thống (SOP)
Thiết kế lịch làm việc chủ động (Schedule checklist)
Xây dựng mục tiêu bộ phận IT hàng năm (IT Dept KPI)
Các báo cáo hoạt động của tổ chức IT (IT Dept reports)
Thực hành: IT Department Mgt Plan

4. Đánh giá kết quả khóa học.
5. Mẫu chứng nhận

6. Hình ảnh khóa học

     
 

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc